Savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

2023-11-21: Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos Ekonomikos ir kaimo reikalų komiteto posėdžio

Savivaldybės tarybos komitetai sudaromi savivaldybės tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi savivaldybės tarybos, mero sprendimai.

2023 m. lapkričio mėn. 24 d. (penktadienį) 10.00 val. kviečiamas Tauragės rajono savivaldybės tarybos Ekonomikos ir kaimo reikalų komiteto posėdis.

Posėdis vyks mišriuoju būdu – komiteto nariams fiziškai susirenkant į komiteto posėdį 401 kab. arba dalyvaujant nuotoliniu būdu.

DARBOTVARKĖ:

 1. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 1 d. sprendimo Nr. 1-2 „Dėl 2023 metų Tauragės rajono savivaldybės biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.
 2. Dėl garantijos suteikimo UAB ,,Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras“.
 3. Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Kelio pro Pagramančio piliakalnį paprastas remontas“.
 4. Dėl savivaldybės finansinio turto investavimo ir UAB ,,Tauragės Vandenys“ įstatinio kapitalo padidinimo.
 5. Dėl pritarimo projekto ,,Nuotekų tvarkymo infrastruktūros pajėgumų plėtra Tauragė+ FZ“   įgyvendinimui ir jungtinės veiklos sutarties  projektui.
 6. Dėl pritarimo dalyvauti projekte „Inkubavimo, konsultavimo, mentorystės ir tinklaveikos programų vystymas skatinant pradedančiųjų SVV subjektų kūrimąsi ir augimą regionuose“ partnerio teisėmis.
 7. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 27 d. sprendimo. Nr. 1-382 ,,Dėl Tauragės rajono savivaldybės butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės administracijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo.
 8. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 17 d. sprendimo Nr. 1-61,,Dėl vietinių rinkliavų Tauragės rajono savivaldybės teritorijoje nuostatų ir viešųjų vietų, kuriose leidžiama prekiauti ar teikti paslaugas sąrašo patvirtinimo” pakeitimo.
 9. Dėl sutikimo naudotis Tauragės rajono savivaldybės vietinės reikšmės viešaisiais keliais važiuojant didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
 10. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 18 d. sprendimo Nr. 1-301 „Dėl parduodamų Tauragės rajono savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 11. Dėl viešame aukcione parduodamo Tauragės rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo.
 12. Dėl patalpų Vasario 16-osios g. 6, Tauragėje, nuomos.
 13. Dėl siūlymo įsigyti žemės sklypo dalį Tauragėje, Tilžės pl. 4 d.
 14. Dėl nekilnojamo turto pirkimo Tauragės rajono savivaldybės nuosavybėn.
 15. Dėl  Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. spalio 14 d. sprendimo Nr. 1-264 „Dėl Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo pagal patikėjimo sutartis viešajai įstaigai  Tauragės rajono pirminės sveikatos priežiūros centrui ir viešajai įstaigai Tauragės ligoninei“ pakeitimo.
 16. Dėl inžinerinių statinių – kelių perėmimo Tauragės rajono savivaldybės nuosavybėn.
 17. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. rugpjūčio 30 d. sprendimo Nr. 1-249 „Dėl Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių inžinerinių statinių perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Tauragės rajono savivaldybės administracijai“ pakeitimo.
 18. Dėl Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių inžinerinių statinių perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise.
 19. Kiti klausimai.
Posėdžio data: 2023 m. lapkričio mėn. 24 d. (penktadienį) 10.00 val.
Posėdžio vieta: Posėdis vyks mišriuoju būdu – komiteto nariams fiziškai susirenkant į komiteto posėdį 401 kab. arba dalyvaujant nuotoliniu būdu.
Scroll to Top