Savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

2023-12-11: Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos Sveikatos ir socialinių reikalų komiteto posėdžio

Savivaldybės tarybos komitetai sudaromi savivaldybės tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi savivaldybės tarybos, mero sprendimai.

2023 m. gruodžio 14 d. (ketvirtadienį) 9.00  val.  kviečiamas Tauragės rajono savivaldybės tarybos Sveikatos ir socialinių reikalų komiteto posėdis.

Posėdis vyks mišriuoju būdu – komiteto nariams fiziškai susirenkant į komiteto posėdį 401 kab. arba dalyvaujant nuotoliniu būdu.

DARBOTVARKĖ:

  1. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 7 d. sprendimo Nr. 1-379 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės studijų rėmimo programos lėšų skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios. (Pranešėja Ligita Rimkuvienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja)
  2. Dėl socialinės globos kainų Lauksargių globos namuose patvirtinimo. (Pranešėja Ligita Rimkuvienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja)
  3. Dėl socialinės globos kainų Tauragės ligoninėje (Pranešėja Ligita Rimkuvienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja)
  4. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. 1-318 „Dėl maksimalių socialinės priežiūros ir socialinės globos paslaugų išlaidų finansavimo Tauragės rajono savivaldybės gyventojams dydžių patvirtinimo“ pakeitimo. (Pranešėja Ligita Rimkuvienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja)
  5. Dėl kai kurių Tauragės rajono savivaldybės tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios. (Pranešėja Ligita Rimkuvienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja)
  6. Kiti klausimai.
Posėdžio data: 2023 m. gruodžio 14 d. (ketvirtadienį) 9.00  val.
Posėdžio vieta: Posėdis vyks mišriuoju būdu – komiteto nariams fiziškai susirenkant į komiteto posėdį 401 kab. arba dalyvaujant nuotoliniu būdu.
Scroll to Top