Savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

2023-12-11: Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros ir sporto komiteto posėdžio

Savivaldybės tarybos komitetai sudaromi savivaldybės tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi savivaldybės tarybos, mero sprendimai.

2023 m. gruodžio 14 d. (ketvirtadienį) 10.30  val.  kviečiamas Tauragės rajono savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros ir sporto komiteto posėdis.

Posėdis vyks mišriuoju būdu – komiteto nariams fiziškai susirenkant į komiteto posėdį 401 kab. arba dalyvaujant nuotoliniu būdu.

DARBOTVARKĖ:

  1.  Dėl premijos skyrimo už aukštą meistriškumą. (Pranešėja Jūratė Veisienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja)
  2. Dėl Tauragės sporto klubo VŠĮ „R. Baciuška“ dalinio finansavimo. (Pranešėja Jūratė Veisienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja)
  3. Dėl Tauragės rajono savivaldybės humanitarinės pagalbos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo. (Pranešėja Šarūnė Stasytienė, Kultūros skyriaus vedėja)
  4. Dėl Tauragės rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos sudėties patvirtinimo. (Pranešėja Šarūnė Stasytienė, Kultūros skyriaus vedėja)
  5. Kiti klausimai.
Posėdžio data: 2023 m. gruodžio 14 d. (ketvirtadienį) 10.30  val.
Posėdžio vieta: Posėdis vyks mišriuoju būdu – komiteto nariams fiziškai susirenkant į komiteto posėdį 401 kab. arba dalyvaujant nuotoliniu būdu.
Scroll to Top