Savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

2023-12-12: Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos Ekonomikos ir kaimo reikalų komiteto posėdžio

Savivaldybės tarybos komitetai sudaromi savivaldybės tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi savivaldybės tarybos, mero sprendimai.

2023 m. gruodžio 15 d. (penktadienį) 9.00  val.  kviečiamas Tauragės rajono savivaldybės tarybos Ekonomikos ir kaimo reikalų komiteto posėdis.

Posėdis vyks mišriuoju būdu – komiteto nariams fiziškai susirenkant į komiteto posėdį 401 kab. arba dalyvaujant nuotoliniu būdu.

DARBOTVARKĖ:

 1. Dėl vienos tonos komunalinių atliekų sutvarkymo kainos Tauragės rajono savivaldybėje patvirtinimo.
 1. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 17 d. sprendimo Nr. 1-207 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.
 1. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 1 d. sprendimo Nr. 1-3 ,,Dėl Tauragės rajono savivaldybės 2023–2025 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo.
 2. Dėl uždarosios akcinės bendrovės Tauragės butų ūkio ir UAB Tauragės šilumos tinklų reorganizavimo prijungimo būdu ir reorganizavimo sąlygų patvirtinimo.
 3. Dėl pritarimo Tauragės rajono savivaldybės administracijai dalyvauti 2021-2027 m. Interreg Pietų Baltijos programos projekte „Mažų ir vidutinių įmonių, vietos valdžios ir nevyriausybinių organizacijų konkurencingumo didinimas Pietų Baltijos regione padidinant kibernetinio saugumo patikimumą ir kompetencijas“ partnerio teisėmis.
 4. Dėl Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio kuro sandėlio Žygaičių g. 17, Žygaičių mstl., Žygaičių sen., Tauragės r. sav., nurašymo.
 5. Dėl Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir Tauragės Jovarų pagrindinės mokyklos patikėjimo teise valdomo turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Tauragės rajono savivaldybės administracijai.
 6. Dėl pritarimo projekto ,,Tauragės ,,Šaltinio“ progimnazijos infrastruktūros ir aplinkinės teritorijos funkcionalumo didinimas“ įgyvendinimui ir finansavimui.
 7. Dėl pritarimo įgyvendinti projektą ,,Tauragės miesto nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija“ įgyvendinimui ir finansavimui.
 8. Dėl ilgalaikio materialiojo turto – inžinerinių statinių Tauragės r. sav., Mažonų sen., Papušynės k., Šilalės g. 162, Tauragės m., Sandėlių g. 1B ir Skaudvilės sen., Skaudvilės m., Ramybės g. 9, viešo nuomos konkurso paskelbimo.
 9. Dėl Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių inžinerinių statinių perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Tauragės rajono savivaldybės administracijai.
 10. Dėl inžinerinių statinių – kelių perėmimo Tauragės rajono savivaldybės nuosavybėn.
 11. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 1 d. sprendimo Nr. 1-2 „Dėl 2023 metų Tauragės rajono savivaldybės biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.
 12. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. 1-74 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės dalyvaujamojo biudžeto tvarkos aprašų patvirtinimo“ pakeitimo.
 13. Dėl Tauragės miesto teritorijos bendrojo plano keitimo patvirtinimo.
 14. Dėl Tauragės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo patvirtinimo.
 15. Dėl įgaliojimo suteikimo Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktoriui.
 16. Dėl Sutikimų statyti ir naudoti valstybinės reikšmės paviršiniuose vandens telkiniuose laikinuosius nesudėtinguosius statinius Tauragės rajono savivaldybės miestų ir miestelių teritorijose išdavimo taisyklių patvirtinimo.
 17. Dėl Sutikimų statyti statinius žemės sklypuose, besiribojančiuose su valstybinės žemės sklypais ar valstybine žeme, kurioje nesuformuoti žemės sklypai Tauragės rajono savivaldybės miestų ir miestelių teritorijose, išdavimo taisyklių patvirtinimo.
 18. Dėl Sutikimų statyti laikinuosius ir nesudėtinguosius statinius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, Tauragės rajono savivaldybės miestų ir miestelių teritorijose išdavimo taisyklių patvirtinimo.
 19. Dėl Sutikimų laikinai naudotis valstybine žeme statybos metu Tauragės rajono savivaldybės miestų ir miestelių teritorijose, išdavimo taisyklių patvirtinimo.
 20. Dėl Sutikimų tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai Tauragės rajono savivaldybės miestų ir miestelių teritorijose, išdavimo taisyklių patvirtinimo.
 21. Kiti klausimai.
Posėdžio data: 2023 m. gruodžio 15 d. (penktadienį) 9.00  val.
Posėdžio vieta: Posėdis vyks mišriuoju būdu – komiteto nariams fiziškai susirenkant į komiteto posėdį 401 kab. arba dalyvaujant nuotoliniu būdu.
Scroll to Top