Savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

2023-12-13: Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos bendro Ekonomikos ir kaimo reikalų, Sveikatos ir socialinių reikalų, Švietimo, kultūros ir sporto komitetų posėdžio

Savivaldybės tarybos komitetai sudaromi savivaldybės tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi savivaldybės tarybos, mero sprendimai.

2023 m. gruodžio 18 d. (pirmadienį) 10.00  val.  kviečiamas bendras Ekonomikos ir kaimo reikalų, Sveikatos ir socialinių reikalų, Švietimo, kultūros ir sporto komitetų posėdis.

Posėdis vyks mišriuoju būdu – komiteto nariams fiziškai susirenkant į komiteto posėdį Mažojoje salėje arba dalyvaujant jame nuotoliniu būdu.

DARBOTVARKĖ:

 1. Dėl tarybos posėdžio darbotvarkės patvirtinimo.
 2. Dėl vienos tonos komunalinių atliekų sutvarkymo kainos Tauragės rajono savivaldybėje patvirtinimo.
 3. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 17 d. sprendimo Nr. 1-207 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.
 4. Dėl premijos skyrimo už aukštą meistriškumą.
 5. Dėl Tauragės sporto klubo VšĮ „R. Baciuška“ dalinio finansavimo.
 6. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 1 d. sprendimo Nr. 1-3 ,,Dėl Tauragės rajono savivaldybės 2023–2025 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo.
 7. Dėl UAB Tauragės butų ūkio ir UAB Tauragės šilumos tinklų reorganizavimo prijungimo būdu ir reorganizavimo sąlygų patvirtinimo.
 8. Dėl pritarimo Tauragės rajono savivaldybės administracijai dalyvauti 2021–2027 m. Interreg Pietų Baltijos programos projekte „Mažų ir vidutinių įmonių, vietos valdžios ir nevyriausybinių organizacijų konkurencingumo didinimas Pietų Baltijos regione padidinant kibernetinio saugumo patikimumą ir kompetencijas“ partnerio teisėmis.
 9. Dėl Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio kuro sandėlio Žygaičių g. 17, Žygaičių mstl., Žygaičių sen., Tauragės r. sav., nurašymo.
 10. Dėl Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir Tauragės Jovarų pagrindinės mokyklos patikėjimo teise valdomo turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Tauragės rajono savivaldybės administracijai.
 11. Dėl pritarimo projekto ,,Tauragės ,,Šaltinio“ progimnazijos infrastruktūros ir aplinkinės teritorijos funkcionalumo didinimas“ įgyvendinimui ir finansavimui.
 12. Dėl pritarimo įgyvendinti projektą ,,Tauragės miesto nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija“ įgyvendinimui ir finansavimui.
 13. Dėl ilgalaikio materialiojo turto – inžinerinių statinių Tauragės r. sav., Mažonų sen., Papušynės k., Šilalės g. 162, Tauragės m., Sandėlių g. 1B ir Skaudvilės sen., Skaudvilės m., Ramybės g. 9, viešo nuomos konkurso paskelbimo.
 14. Dėl Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių inžinerinių statinių perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Tauragės rajono savivaldybės administracijai.
 15. Dėl inžinerinių statinių – kelių perėmimo Tauragės rajono savivaldybės nuosavybėn.
 16. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 1 d. sprendimo Nr. 1-2 „Dėl 2023 metų Tauragės rajono savivaldybės biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.
 17. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. 1-74 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės dalyvaujamojo biudžeto tvarkos aprašų patvirtinimo“ pakeitimo.
 18. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 7 d. sprendimo Nr. 1-379 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės studijų rėmimo programos lėšų skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.
 19. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. 1-318 „Dėl maksimalių socialinės priežiūros ir socialinės globos paslaugų išlaidų finansavimo Tauragės rajono savivaldybės gyventojams dydžių patvirtinimo“ pakeitimo.
 20. Dėl pritarimo socialinės globos kainoms Lauksargių globos namuose.
 21. Dėl pritarimo socialinės globos kainoms viešojoje įstaigoje Tauragės ligoninėje.
 22. Dėl kai kurių Tauragės rajono savivaldybės tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios.
 23. Dėl Tauragės miesto teritorijos bendrojo plano keitimo patvirtinimo.
 24. Dėl Tauragės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo patvirtinimo.
 25. Dėl Tauragės rajono savivaldybės humanitarinės pagalbos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
 26. Dėl Tauragės rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos sudėties patvirtinimo.
 27. Dėl Tauragės rajono savivaldybės švietimo įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos patvirtinimo.
 28. Dėl Tauragės rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų (išskyrus švietimo) vadovų darbo apmokėjimo sistemos patvirtinimo.
 29. Dėl pareiginės algos koeficiento nustatymo Tauragės rajono savivaldybės kontrolieriui.
 30. Dėl įgaliojimo suteikimo Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktoriui.
 31. Dėl Sutikimų statyti ir naudoti valstybinės reikšmės paviršiniuose vandens telkiniuose laikinuosius nesudėtinguosius statinius Tauragės rajono savivaldybės miestų ir miestelių teritorijose išdavimo taisyklių patvirtinimo.
 32. Dėl Sutikimų statyti statinius žemės sklypuose, besiribojančiuose su valstybinės žemės sklypais ar valstybine žeme, kurioje nesuformuoti žemės sklypai Tauragės rajono savivaldybės miestų ir miestelių teritorijose, išdavimo taisyklių patvirtinimo.
 33. Dėl Sutikimų statyti laikinuosius ir nesudėtinguosius statinius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, Tauragės rajono savivaldybės miestų ir miestelių teritorijose išdavimo taisyklių patvirtinimo.
 34. Dėl Sutikimų laikinai naudotis valstybine žeme statybos metu Tauragės rajono savivaldybės miestų ir miestelių teritorijose, išdavimo taisyklių patvirtinimo.
 35. Dėl Sutikimų tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai Tauragės rajono savivaldybės miestų ir miestelių teritorijose, išdavimo taisyklių patvirtinimo.
Posėdžio data: 2023 m. gruodžio 18 d. (pirmadienį) 10.00 val.
Posėdžio vieta: Posėdis vyks mišriuoju būdu – komiteto nariams fiziškai susirenkant į komiteto posėdį Mažojoje salėje arba dalyvaujant jame nuotoliniu būdu.
Scroll to Top