Savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

2024-01-15: Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto posėdžio

Savivaldybės tarybos komitetai sudaromi savivaldybės tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi savivaldybės tarybos, mero sprendimai.

2024 m. sausio 18 d. (ketvirtadienį) 16 val. kviečiamas Tauragės rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto posėdis.

Posėdis vyks mišriuoju būdu – komiteto nariams fiziškai susirenkant į komiteto posėdį 401 kab. arba dalyvaujant jame nuotoliniu būdu.

DARBOTVARKĖ:

  1. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2023 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo. (Pranešėjas – Kontrolės komiteto pirmininkas Darius Petrošius).
  2. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2024 metų veiklos programos patvirtinimo. (Pranešėjas – Kontrolės komiteto pirmininkas Darius Petrošius).
  3. Dėl Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos informacijos apie veiklos plano vykdymą svarstymo. (Pranešėja Kostė Čiapienė, Savivaldybės kontrolierė).
  4. Kiti klausimai.
Posėdžio data: 2024 m. sausio 18 d. (ketvirtadienį)  16 val. 
Posėdžio vieta: Posėdis vyks mišriuoju būdu – komiteto nariams fiziškai susirenkant į komiteto posėdį 401 kab.  arba dalyvaujant jame nuotoliniu būdu.
Scroll to Top