Savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

2024-01-15: Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos Sveikatos ir socialinių reikalų komiteto posėdžio

Savivaldybės tarybos komitetai sudaromi savivaldybės tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi savivaldybės tarybos, mero sprendimai.

DĖL TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SVEIKATOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETO POSĖDŽIO

2024 m. sausio 18 d. (ketvirtadienį) 10.00 val. kviečiamas Tauragės rajono savivaldybės tarybos Sveikatos ir socialinių reikalų komiteto posėdis.

Posėdis vyks mišriuoju būdu – komiteto nariams fiziškai susirenkant į komiteto posėdį 401 kab. arba dalyvaujant nuotoliniu būdu.

DARBOTVARKĖ:

  1. Dėl Tauragės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2022 metų ataskaitos patvirtinimo. (Pranešėja Rūta Stasytienė, Savivaldybės gydytoja)
  2. Dėl pritarimo projekto „Asmens ilgalaikės priežiūros dienos centre paslaugų kokybės ir efektyvumo gerinimas Tauragės rajono savivaldybėje” įgyvendinimui. (Pranešėja Rūta Stasytienė, Savivaldybės gydytoja)
  3. Dėl pritarimo projekto „Ambulatorinių slaugos paslaugų namuose kokybės ir prieinamumo gerinimas Tauragės rajono savivaldybėje” įgyvendinimui. (Pranešėja Rūta Stasytienė, Savivaldybės gydytoja)
  4. (TSP-5) Dėl vaiko socialinės globos šeimynoje finansavimo ir finansinės paramos šeimynos veiklai užtikrinti sutarčių pasirašymo tvarkos nustatymo.  (Pranešėja Ligita Rimkuvienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja)
  5. Dėl vienkartinės pašalpos skyrimo. (Pranešėja Ligita Rimkuvienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja)
  6. Kiti kausimai.
Posėdžio data: 2024 m. sausio 18 d. (ketvirtadienį) 10.00 val.
Posėdžio vieta: Posėdis vyks mišriuoju būdu – komiteto nariams fiziškai susirenkant į komiteto posėdį 401 kab. arba dalyvaujant nuotoliniu būdu.
Scroll to Top