Savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

2024-01-16: Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos Ekonomikos ir kaimo reikalų komiteto posėdžio

Savivaldybės tarybos komitetai sudaromi savivaldybės tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi savivaldybės tarybos, mero sprendimai.

DĖL TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS EKONOMIKOS IR KAIMO REIKALŲ KOMITETO POSĖDŽIO

2024 m. sausio 19 d. (penktadienį) 9 val. kviečiamas Tauragės rajono savivaldybės tarybos Ekonomikos ir kaimo reikalų komiteto posėdis.

Posėdis vyks mišriuoju būdu – komiteto nariams fiziškai susirenkant į komiteto posėdį 401 kab. arba dalyvaujant jame nuotoliniu būdu.

DARBOTVARKĖ:

 1. Dėl Tauragės rajono savivaldybės 2024-2026 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo.
 2. Dėl 2024 metų Tauragės rajono savivaldybės biudžeto patvirtinimo.
 3. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 1 d. sprendimo Nr. 1-20 „Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio turto pripažinimo nereikalingu ir jo nurašymo“ pakeitimo.
 4. Dėl turto, skirto humanitarinei pagalbai teikti, neatlygintino perdavimo.
 5. Dėl Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio pastato Tauragės r. sav., Skaudvilės sen., Adakavo k., Bibliotekos g. 4, paskirties pakeitimo.
 6. Dėl Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Tauragės rajono savivaldybės administracijai.
 7. Dėl Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir Tauragės meno mokyklos patikėjimo teise valdomo ilgalaikio materialiojo turto – automobilio – perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Tauragės kultūros centrui.
 8. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. 1-179 „Dėl statinių (kioskų) Spaustuvės g. 1, Tauragėje, nuomos“ pakeitimo.
 9. Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais labdaros ir paramos fondui „Maisto bankas“.
 10. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. 1-285 „Dėl sutikimo perimti valstybei nuosavybės teise priklausantį turtą valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise“ pakeitimo.
 11. Dėl sutikimo perimti Tauragės rajono savivaldybės nuosavybėn valstybei nuosavybės teise priklausantį ir Tauragės profesinio rengimo centro patikėjimo teise valdomą turtą ir pritarimo bendradarbiavimo sutarties su Tauragės profesinio rengimo centru sudarymui.
 12. Dėl inžinerinių statinių – kelių perėmimo Tauragės rajono savivaldybės nuosavybėn.
 13. Dėl Tauragės rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijos sudarymo.
 14. Dėl Tauragės rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2023 m. priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo.
 15. Dėl 2007 m. kovo 1 d. koncesijos sutarties ,,Dėl Tauragės rajono savivaldybės  atliekų tvarkymo sistemos operatoriaus funkcijų vykdymo“ vykdymo priežiūros komisijos sudarymo.
 16. Kiti klausimai.
Posėdžio data: 2024 m. sausio 19 d. (penktadienį) 9 val.
Posėdžio vieta: Posėdis vyks mišriuoju būdu – komiteto nariams fiziškai susirenkant į komiteto posėdį 401 kab. arba dalyvaujant jame nuotoliniu būdu.
Scroll to Top