Savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

2024-01-15: Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros ir sporto komiteto posėdžio

Savivaldybės tarybos komitetai sudaromi savivaldybės tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi savivaldybės tarybos, mero sprendimai.

DĖL TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ŠVIETIMO, KULTŪROS IR SPORTO KOMITETO POSĖDŽIO

2024 m. sausio mėn. 18 d. (ketvirtadienį) 14.00 val. kviečiamas Tauragės rajono savivaldybės tarybos Švietimo kultūros ir sporto komiteto posėdis.

Posėdis vyks mišriuoju būdu – komiteto nariams fiziškai susirenkant į komiteto posėdį 401 kab. arba dalyvaujant nuotoliniu būdu.

DARBOTVARKĖ:

  1. Dėl pritarimo Tauragės rajono savivaldybės Jaunimo reikalų tarybos 2023 metų veiklos ataskaitai. (Pranešėja Šarūnė Stasytienė, Kultūros skyriaus vedėja)
  2. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. rugpjūčio 2 d. sprendimo Nr. 1-227 ,,Dėl Tauragės rajono savivaldybės mėnesinio mokesčio kompensavimo už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų priežiūrą ir ugdymą nevalstybinėse švietimo įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. (Pranešėja Jūratė Veisienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja)
  3. Dėl pritarimo Tauragės rajono savivaldybės administracijos dalyvavimui partnerio teisėmis Europos socialinio fondo agentūros rengiamame projekte pagal kvietimą Nr. 10-013-P „Vaiko garantijos iniciatyvos įgyvendinimas“ ir įgaliojimų savivaldybės administracijos direktoriui suteikimo. (Pranešėja Jūratė Veisienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja)
  4. Kiti klausimai.
Posėdžio data: 2024 m. sausio mėn. 18 d. (ketvirtadienį) 14.00 val.
Posėdžio vieta: Posėdis vyks mišriuoju būdu – komiteto nariams fiziškai susirenkant į komiteto posėdį 401 kab. arba dalyvaujant nuotoliniu būdu.
Scroll to Top