Savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

2024-02-12: Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos Sveikatos ir socialinių reikalų komiteto posėdžio

Savivaldybės tarybos komitetai sudaromi savivaldybės tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi savivaldybės tarybos, mero sprendimai.

DĖL TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SVEIKATOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETO POSĖDŽIO

2024 m. vasario 15 d. (ketvirtadienį) 8.30  val.  kviečiamas Tauragės rajono savivaldybės tarybos Sveikatos ir socialinių reikalų komiteto posėdis.

Posėdis vyks mišriuoju būdu – komiteto nariams fiziškai susirenkant į komiteto posėdį 401 kab. arba dalyvaujant nuotoliniu būdu.

DARBOTVARKĖ:

  1. Dėl pritarimo projekto „Mokomės gyventi sveikai” įgyvendinimui ir finansavimui.
  2. Dėl Tauragės rajono savivaldybės asmens su negalia gerovės tarybos nuostatų patvirtinimo.
  3. Dėl Tauragės rajono savivaldybės asmens su negalia tarybos steigimo.
  4. Dėl projektų, finansuojamų iš Tauragės rajono savivaldybės asmenų su negalia socialinės integracijos į visuomenę programos lėšų, tvarkos aprašo patvirtinimo.
  5. Dėl piniginės socialinės paramos nepasiturintiems Tauragės rajono savivaldybės gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
  6. Dėl materialinės paramos skyrimo ir mokėjimo Tauragės rajono savivaldybės gyventojams tvarkos aprašo patvirtinimo.
  7. Dėl Tauragės rajono savivaldybės 2024 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo.
  8. Dėl pritarimo dalyvauti projekte ,,Perėjimas nuo institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų sostinės regione, vidurio ir Vakarų Lietuvos regione.
  9. Kiti klausimai.
Posėdžio data: 2024 m. vasario 15 d. (ketvirtadienį) 8.30  val. 
Posėdžio vieta: Posėdis vyks mišriuoju būdu – komiteto nariams fiziškai susirenkant į komiteto posėdį 401 kab. arba dalyvaujant nuotoliniu būdu.
Scroll to Top