Savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

2024-02-13: Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos bendro Ekonomikos ir kaimo reikalų, Sveikatos ir socialinių reikalų, Švietimo, kultūros ir sporto komitetų posėdžio

Savivaldybės tarybos komitetai sudaromi savivaldybės tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi savivaldybės tarybos, mero sprendimai.

2024 m. vasario 19 d. (pirmadienį) 10.00 val. kviečiamas bendras Ekonomikos ir kaimo reikalų, Sveikatos ir socialinių reikalų, Švietimo, kultūros ir sporto komitetų posėdis.

Posėdis vyks mišriuoju būdu – komiteto nariams fiziškai susirenkant į komiteto posėdį Mažojoje salėje arba dalyvaujant jame nuotoliniu būdu.

DARBOTVARKĖ:

 1. Dėl tarybos posėdžio darbotvarkės patvirtinimo.
 2. Dėl asfaltuotinų kelio ruožų su žvyro danga prioritetinės eilės patvirtinimo.
 3. Dėl savivaldybės finansinio turto investavimo ir UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro įstatinio kapitalo padidinimo.
 4. Dėl Viešųjų paslaugų teikimo vietinio (miesto ir priemiestinio) susisiekimo maršrutais Tauragės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo.
 5. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. 1-31 „Dėl lietaus nuotekų tinklų perdavimo pagal turto patikėjimo sutartį UAB „Tauragės vandenys“ pakeitimo.
 6. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. 1-110 „Dėl Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo pagal patikėjimo sutartį UAB „Tauragės vandenys“ pakeitimo.
 7. Dėl savivaldybės turto investavimo ir UAB ,,Tauragės vandenys“ įstatinio kapitalo padidinimo.
 8. Dėl inžinerinių statinių perėmimo Tauragės rajono savivaldybės nuosavybėn.
 9. Dėl VšĮ ,,Tauragės futbolas“ atleidimo nuo nekilnojamojo turto mokesčio.
 10. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr.1-322 ,,Dėl Tauragės rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo subjektų rėmimo programos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 11. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 25 d. sprendimo Nr. 1-236 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės kontroliuojamų uždarųjų akcinių bendrovių pasiektų veiklos tikslų vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.
 12. Dėl Tauragės rajono savivaldybės valdomų uždarųjų akcinių bendrovių pasiektų veiklos tikslų vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
 13. Dėl sutikimo priimti dovanojamą nekilnojamąjį turtą Tauragės rajono savivaldybės nuosavybėn.
 14. Dėl sutikimo perduoti VšĮ Tauragės rajono pirminės sveikatos priežiūros centrui nuosavybės teise priklausantį ilgalaikį turtą greitosios medicinos pagalbos tarnybos nuosavybėn.
 15. Dėl Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio kamino Žygaičių g. 17, Žygaičių mstl., Žygaičių sen., Tauragės r. sav., nurašymo.
 16. Dėl negyvenamųjų patalpų Tauragėje, Vytauto g. 141, viešo nuomos konkurso paskelbimo.
 17. Dėl nekilnojamojo daikto pirkimo.
 18. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 17 d. sprendimo Nr. 1-61 „Dėl Vietinių rinkliavų Tauragės rajono savivaldybės teritorijoje nuostatų ir Viešųjų vietų, kuriose leidžiama prekiauti ar teikti paslaugas sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 19. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 18 d. sprendimo Nr. 1-301 „Dėl Parduodamų Tauragės rajono savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 20. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2018 lapkričio 28d. sprendimo Nr. 1-381 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo.
 21. Dėl pritarimo projekto ,,Negalią turintiems mokiniams ir kitiems mokiniams pavėžėti iki ir iš ugdymo įstaigos lengvai pritaikomų transporto priemonių įsigijimas Tauragės rajono savivaldybėje“ įgyvendinimui ir finansavimui.
 22. Dėl pritarimo projekto „Tauragės Vytauto stadiono atnaujinimas“ įgyvendinimui ir jo finansavimo.
 23. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 16 d. sprendimo Nr. 1-341 „Dėl pritarimo Tauragės miesto darnaus judumo plano parengimui ir komiteto sudarymo“ pripažinimo netekusiu galios.
 24. Dėl Tauragės rajono savivaldybės asmens su negalia gerovės tarybos nuostatų patvirtinimo.
 25. Dėl Tauragės rajono savivaldybės asmens su negalia tarybos steigimo.
 26. Dėl Projektų, finansuojamų iš Tauragės rajono savivaldybės asmenų su negalia socialinės integracijos į visuomenę programos lėšų, tvarkos aprašo patvirtinimo.
 27. Dėl Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems Tauragės rajono savivaldybės gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
 28. Dėl Materialinės paramos skyrimo ir mokėjimo Tauragės rajono savivaldybės gyventojams tvarkos aprašo patvirtinimo.
 29. Dėl Tauragės rajono savivaldybės 2024 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo.
 30. Dėl pritarimo dalyvauti projekte ,,Perėjimas nuo institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų sostinės regione, vidurio ir Vakarų Lietuvos regione.
 31. Dėl pritarimo projekto „Mokomės gyventi sveikai“ įgyvendinimui ir finansavimui.
 32. Dėl Tauragės pagalbos mokytojui ir mokiniui centro pavadinimo pakeitimo ir Tauragės švietimo centro nuostatų patvirtinimo.
 33. Dėl Profesijų, kurių darbuotojų trūksta Tauragės rajono savivaldybėje, sąrašo patvirtinimo.
 34. Dėl Tauragės rajono savivaldybės vaikų ir jaunimo socializacijos (vasaros poilsio) programų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
 35. Dėl Tauragės reprezentacinio sporto klubo VšĮ „R. Baciuška“ dalinio finansavimo.
 36. Dėl reprezentacinio Tauragės dvikovinių sporto šakų klubo „SC Kova“ dalinio finansavimo.
 37. Dėl reprezentacinio sporto klubo VšĮ „Tauragės futbolas“ papildomo dalinio finansavimo.
 38. Dėl reprezentacinio sporto klubo VšĮ „Tauragės krepšinis“ dalinio finansavimo.
 39. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2021 metų rugsėjo 22 d. sprendimo Nr. 1-263 ,,Dėl Tauragės rajono savivaldybės vardu sudaromų sutarčių pasirašymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 40. Dėl Triukšmo prevencijos Tauragės rajono savivaldybės viešosiose vietose taisyklių patvirtinimo.
 41. Dėl Tauragės rajono savivaldybės saugomo gamtos paveldo objekto (Visbarų pušis) schemos patvirtinimo.
 42. Dėl Tauragės rajono savivaldybės saugomo gamtos paveldo objekto (Stokaičių klevas) apsaugos panaikinimo.
 43. Dėl draudimo naudoti civilinės pirotechnikos priemones Tauragės rajono savivaldybės teritorijoje organizuojamuose viešuosiuose renginiuose.
 44. Dėl pritarimo Tauragės rajono savivaldybės administracijai dalyvauti projekte „Lietuvos jaunimo sostinė 2025 m.“.
 45. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. birželio 23 d. sprendimo Nr. 1-207 ,,Dėl Tauragės rajono savivaldybės seniūnaičių sueigos ir išplėstinės seniūnaičių sueigos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.
 46. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos 2023 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo.
 47. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisijos 2023 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo.
Posėdžio data: 2024 m. vasario 19 d. (pirmadienį) 10.00 val.
Posėdžio vieta: Posėdis vyks mišriuoju būdu – komiteto nariams fiziškai susirenkant į komiteto posėdį Mažojoje salėje arba dalyvaujant jame nuotoliniu būdu.
Scroll to Top