Savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

2024-03-19: Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos Ekonomikos ir kaimo reikalų komiteto posėdžio

Savivaldybės tarybos komitetai sudaromi savivaldybės tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi savivaldybės tarybos, mero sprendimai.

DĖL TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS EKONOMIKOS IR KAIMO REIKALŲ KOMITETO POSĖDIS

2024 m. kovo mėn. 22 d. (penktadienį) 10.00  val.  kviečiamas Tauragės rajono savivaldybės tarybos Ekonomikos ir kaimo reikalų komiteto posėdis.

Posėdis vyks mišriuoju būdu – komiteto nariams fiziškai susirenkant į komiteto posėdį Mažojoje salėje arba dalyvaujant nuotoliniu būdu.

DARBOTVARKĖ:

 1. Dėl 2022 m. vasario 23 d. Tauragės rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-52 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.
 2. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos  2022 m. vasario  23 d.  sprendimo Nr.1-48 „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų paskirstymo ir naudojimo Tauragės rajono savivaldybės susisiekimo infrastruktūros objektams finansuoti tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 3. Dėl Tauragės rajono savivaldybės susisiekimo infrastruktūros objektų kapitalinio remonto, rekonstravimo ir statybos darbų prioritetinių 2024-2026 metų objektų sąrašų patvirtinimo.
 4. Dėl Tauragės rajono savivaldybės kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšomis finansuojamų savivaldybės ar viešųjų įstaigų, kurių dalininkė yra savivaldybė, savivaldybės įmonių valdomų vietinės reikšmės kelių objektų sąrašo patvirtinimo.
 5. Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Automobilių stovėjimo aikštelės prie apžvalgos bokšto projektavimo, ekspertizės, įrengimo ir techninės priežiūros darbai prie kelio Nr. TR7132 ir TR0823“.
 6. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. lapkričio 30 d. sprendimo Nr. 1-351 ,,Dėl viešame aukcione parduodamo Tauragės rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 7. Dėl Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Tauragės rajono savivaldybės administracijai.
 8. Dėl 2023-10-25 Tauragės rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-319 „Dėl patalpų Gėlių g. 4, Gaurės mstl., Gaurės sen., Tauragės r. sav., perdavimo panaudos pagrindais Gaurės bendruomenei „Gaurkiemis“, pakeitimo.
 9. Dėl nekilnojamojo turto pirkimo Tauragės rajono savivaldybės nuosavybėn.
 10. Dėl Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo  patikėjimo teise Tauragės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biurui.
 11. Dėl Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio trumpalaikio turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Tauragės vaikų reabilitacijos centrui – mokyklai „Pušelė“.
 12. Dėl Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo  turto Tauragėje,  Dariaus ir Girėno g. 5, perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo  patikėjimo teise Tauragės rajono savivaldybės administracijai.
 13. Dėl mokesčių lengvatų juridiniams asmenims, rėmusiems švietimo, kultūros ir (ar) sporto projektus Tauragės rajono savivaldybėje, suteikimo.
 14. Dėl pritarimo projekto ,,Universalaus dizaino elementų ir kitų inžinerinių priemonių įrengimas  Tauragės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose“ įgyvendinimui ir finansavimui.
 15. Dėl inžinerinių statinių – kelių perėmimo Tauragės rajono savivaldybės nuosavybėn.
 16. Dėl Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių inžinerinių statinių perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Tauragės rajono savivaldybės administracijai.
 17. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. 1-107 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės nuosavybės teisės į inžinerinius įrenginius įregistravimo valstybės įmonės registrų centro nekilnojamojo turto registre“ pakeitimo.
 18. Dėl sutikimo pakeisti 2019 m. rugsėjo 25 d. valstybinės žemės nuomos sutartį Nr. 34SŽN-329-(14.34.55.)
 19. Dėl valstybinės žemės sklypo (kadastro Nr. 7766/0003:461), esančio Tauragės r. sav., Žygaičių sen., Žygaičių mstl., nuomos be aukciono.
 20. Dėl kitos paskirties valstybinės žemės sklypo Tauragėje, J. Tumo-Vaižganto g. 126 (kadastrinis Nr. 7755/0017:5), dalies nuomos.
 21. Dėl sutikimo pakeisti 2004 m. balandžio 19 d. valstybinės žemės nuomos sutartį Nr. n77/2004-0021, 2010 gegužės 24 d. valstybinės žemės nuomos sutartį Nr. n77/2010-29-0017, 2010 m. gegužės 24 d. valstybinės žemės nuomos sutartį Nr. n77/2010-29-0016.
 22. Dėl sutikimo pakeisti 2009 m. lapkričio 26 d. valstybinės žemės nuomos sutartį Nr. N77/2009-29-0041.
 23. Dėl sutikimo pakeisti 2001 m. rugpjūčio 22 d. valstybinės žemės nuomos sutartį Nr. N77/2001-0269.
 24. Dėl Tauragės rajono savivaldybės sprendimų dėl sandoriu nustatomų servitutų patikėjimo teise valdomuose valstybinės žemės sklypuose nustatymo priėmimo taisyklių patvirtinimo.
 25. Dėl Tauragės rajono savivaldybės sutikimų statyti įvairius statinius ir įrengti įrenginius valstybinėje žemėje (pvz., hidrotechnikos statinius, kitus inžinerinius statinius ir kt.) išdavimo taisyklių patvirtinimo.
 26. Dėl Tauragės rajono savivaldybės sutikimų statyti statinius žemės sklypuose, besiribojančiuose su valstybinės žemės sklypais ar valstybine žeme, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo taisyklių patvirtinimo.
 27. Dėl Tauragės rajono savivaldybės sutikimų laikinai naudotis valstybine žeme statybos metu išdavimo taisyklių patvirtinimo.
 28. Dėl Tauragės rajono savivaldybės sutikimų statyti valstybinės reikšmės paviršiniuose vandens telkiniuose laikinuosius nesudėtinguosius statinius išdavimo taisyklių patvirtinimo.
 29. Dėl Tauragės rajono savivaldybės sutikimų tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius,  įrengti plokščiuosius horizontalius inžinerinius statinius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo taisyklių patvirtinimo.
 30. Dėl Tauragės rajono savivaldybės sutikimų statyti laikinuosius nesudėtinguosius statinius, įrengti įrenginius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo taisyklių patvirtinimo.
 31. Dėl valstybinės žemės sklypo (kadastro Nr. 7755/0001:40), esančio Tauragėje, Liepų tak. 10 nuomos teisės perleidimo.
 32. Dėl sutikimo įkeisti paskesniu įkeitimu žemės sklypo nuomos teisę įkeičiant paskesniu įkeitimu nuosavybės teise priklausančius pastatus ir kitus inžinerinius statinius žemės sklype Vytauto g. 52A, Tauragėje.
 33. Dėl valstybinės žemės sklypo (kadastro Nr. 7750/0004:2), esančio Ryšininkų g. 5, Skaudvilėje nuomos teisės perleidimo.
 34. Dėl valstybinės žemės sklypo (kadastro Nr. 7755/0024:67) dalies, esančios Tauragėje, Pramonės g. 16, nuomos teisės perleidimo.
 35. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. 1-138 „Dėl įgaliojimų suteikimo Tauragės rajono savivaldybės merui“ pripažinimo netekusiu galios.
 36. Kiti klausimai.
Scroll to Top