Savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

2024-04-15: Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos Ekonomikos ir kaimo reikalų komiteto posėdžio

Savivaldybės tarybos komitetai sudaromi savivaldybės tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi savivaldybės tarybos, mero sprendimai.

2024 m. balandžio mėn. 19 d. (penktadienį) 10.00  val.  kviečiamas Tauragės rajono savivaldybės tarybos Ekonomikos ir kaimo reikalų komiteto posėdis.

Posėdis vyks mišriuoju būdu – komiteto nariams fiziškai susirenkant į komiteto posėdį Mažojoje salėje arba dalyvaujant nuotoliniu būdu.

DARBOTVARKĖ:

 1. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 17 d. sprendimo 1-207 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.
 2. Dėl 2022 m. gruodžio 21 d.  Tauragės rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-337 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės aplinkos monitoringo 2022 – 2027 metų programos patvirtinimo“ pakeitimo.
 3. Dėl Tauragės rajono savivaldybės biudžeto sudarymo, vykdymo, įsiskolinimų padengimo ir atskaitomybės taisyklių patvirtinimo.
 4. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. liepos 26 d. sprendimo Nr. 1-284 „Dėl Tauragės miesto darnaus judumo plano patvirtinimo“ pakeitimo.
 5. Dėl parduodamų Tauragės rajono savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo patvirtinimo.
 6. Dėl savivaldybės būsto pardavimo.
 7. Dėl Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių patalpų Gaurės seniūnijoje trumpalaikės nuomos įkainių nustatymo.
 8. Dėl leidimo Kultūros centrui nuomoti patalpas Tauragėje, Dariaus ir Girėno g. 3.
 9. Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio turto nurašymo.
 10. Dėl Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ilgalaikio turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Tauragės rajono švietimo įstaigoms.
 11. Dėl negyvenamųjų patalpų Tauragėje, Televizijos g. 2, viešo nuomos konkurso paskelbimo.
 12. Dėl sutikimo perimti Tauragės rajono savivaldybės nuosavybėn valstybei nuosavybės teise priklausantį ir nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos patikėjimo teise valdomą ilgalaikį materialųjį turtą ir šio turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.
 13. Dėl sutikimo įrengti elektromobilių įkrovimo stotelę Prezidento g. 7, Tauragėje.
 14. Dėl inžinerinių statinių – kelių perėmimo Tauragės rajono savivaldybės nuosavybėn.
 15. Dėl sutikimo pakeisti 2019 m. kovo 27 d. valstybinės žemės nuomos sutartį Nr. 34SŽN-113-(14.34.55.).
 16. Dėl sutikimo pratęsti 2019 m. liepos 31 d. valstybinės žemės nuomos sutartį Nr. 34SŽN-270-(14.34.55.).
 17. Dėl valstybinės žemės sklypo (kadastro Nr. 7766/0001:608), esančio Tauragės r. sav., Žygaičių sen., Žygaičių mstl., nuomos be aukciono.
 18. Dėl valstybinės žemės sklypo (kadastro Nr. 7740/0003:593), esančio Tauragės r. sav., Mažonų sen., Pagramančio mstl., nuomos be aukciono.
 19. Dėl sutikimo pakeisti 2007 m. gegužės 25 d. valstybinės žemės panaudos sutartį Nr. N77/2007-0119.
 20. Dėl sutikimo pakeisti 2000 m. gruodžio 11 d. valstybinės žemės nuomos sutartį Nr. N77/2000-0803.
 21. Dėl valstybinės žemės sklypo (kadastro Nr. 7755/0025:295) dalies, esančios Tauragėje, Pramonės g. 30, nuomos teisės perleidimo.
 22. Kiti klausimai.
Posėdžio data: 2024 m. balandžio mėn. 19 d. (penktadienį) 10.00  val.
Posėdžio vieta: Posėdis vyks mišriuoju būdu – komiteto nariams fiziškai susirenkant į komiteto posėdį Mažojoje salėje arba dalyvaujant nuotoliniu būdu.
Scroll to Top