Savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

2024-05-21: Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos Ekonomikos ir kaimo reikalų komiteto posėdžio

Savivaldybės tarybos komitetai sudaromi savivaldybės tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi savivaldybės tarybos, mero sprendimai.

Ekonomikos ir Kaimo reikalų komitetas

2024 m. gegužės mėn. 24 d. (penktadienį) 10.00  val.  kviečiamas Tauragės rajono savivaldybės tarybos Ekonomikos ir kaimo reikalų komiteto posėdis.

Posėdis vyks mišriuoju būdu – komiteto nariams fiziškai susirenkant į komiteto posėdį Mažojoje salėje arba dalyvaujant nuotoliniu būdu.

DARBOTVARKĖ:

 1. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2024 m. sausio 24 d. sprendimo 1-2 „Dėl 2024 metų Tauragės rajono savivaldybės biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.
 2. Dėl Tauragės rajono savivaldybės 2023 metų metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
 3. Dėl pritarimo Tauragės rajono savivaldybės administracijai dalyvauti projekte „Pavojingųjų cheminių medžiagų, klimato kaitos švelninimo ir žiediškumo („ChemClimCircle“) principų integravimas į žaliuosius viešuosius pirkimus“ partnerio teisėmis.
 4. Dėl Tauragės rajono savivaldybės prisitaikymo prie klimato kaitos plano patvirtinimo.
 5. Dėl 2015 m. birželio 18 d. Tauragės rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-170 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės  komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos kokybės stebėsenos ir kontrolės vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 6. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. 1-85 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės nuosavybės teisės į inžinerinius įrenginius įregistravimo valstybės įmonės registrų centro nekilnojamojo turto registre“ pakeitimo.
 7. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. lapkričio 30 d. sprendimo Nr. 1-334 ,,Dėl inžinerinių statinių – kelių perėmimo Tauragės rajono savivaldybės nuosavybėn“ pakeitimo.
 8. Dėl inžinerinių statinių – kelių perėmimo Tauragės rajono savivaldybės nuosavybėn.
 9. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 10 d. sprendimo Nr. 1-339 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės nuosavybės teisės į inžinerinius įrenginius įregistravimo valstybės įmonės registrų centro nekilnojamojo turto registre“ pakeitimo.
 10. Dėl savivaldybės turto investavimo ir UAB ,,Tauragės vandenys“ įstatinio kapitalo padidinimo.
 11. Dėl pritarimo projekto ,,Tauragės Jovarų pagrindinės mokyklos modernizavimas ir racionalus infrastruktūros panaudojimas‘‘ įgyvendinimui ir finansavimui.
 12. Dėl pritarimo projekto ,,Vientiso dviračių takų tinklo kūrimas integruojant bevariklį transportą į bendrą transporto sistemą Tauragės mieste“ įgyvendinimui ir finansavimui.
 13. Dėl nekilnojamo daikto pirkimo Tauragės rajono savivaldybės nuosavybėn.
 14. Dėl Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Tauragės rajono savivaldybės administracijai.
 15. Dėl  leidimo be konkurso išnuomoti patalpas Žygaičių g. 26, Žygaičiuose, Žygaičių sen., Tauragės r. sav., Žygaičių šv. apaštalų Petro ir Pauliaus parapijai.
 16. Dėl patalpų Mokyklos skg. 4, Skaudvilėje, Skaudvilės sen., Tauragės r. sav., perdavimo panaudos pagrindais bendruomenei „Skaudvilės kraštas“.
 17. Dėl pritarimo projekto ,,Vandentvarkos paslaugų prieinamumo didinimas Tauragės rajono savivaldybėje“ įgyvendinimui.
 18. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2010 m. rugpjūčio 25 d. sprendimo Nr. 1-1650 ,,Dėl gręžinių vandeniui tiekti projektavimo ir įrengimo tvarkos aprašo bei paraiškos vandens gavybos gręžiniui projektuoti ir įrengti formos patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.
 19. Dėl Tauragės rajono savivaldybės patikėjimo teise valdomos valstybinės žemės perdavimo neatlygintinai naudotis tvarkos aprašo patvirtinimo.
 20. Dėl Tauragės rajono savivaldybės patikėjimo teise valdomų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų nuomos be aukciono tvarkos aprašo patvirtinimo.
 21. Dėl sutikimo pakeisti 2019 m. kovo 15 d. valstybinės žemės nuomos sutartį Nr. 34SŽN-88-(14.34.55.)
 22. Dėl sutikimo pakeisti 2003 m. spalio 21 d. valstybinės žemės nuomos sutartį Nr. N77/2003-0276.
 23. Dėl kitos paskirties valstybinės žemės sklypo Tauragėje, Ryšininkų g. 5 (kadastrinis Nr. 7750/0004:2), nuomos.
 24. Dėl naujo kitos paskirties valstybinės žemės sklypo (kadastro Nr. 7755/0010:372), esančio Tauragėje, Pušyno g. 22, nuomos atviro aukciono būdu.
 25. Dėl naujo kitos paskirties valstybinės žemės sklypo (kadastro Nr. 7755/0010:371), esančio Tauragėje, Naujoji g. 21, nuomos atviro aukciono būdu.
 26. Dėl naujo kitos paskirties valstybinės žemės sklypo (kadastro Nr. 7750/0006:201), esančio Tauragės rajono savivaldybėje, Skaudvilėje, Kundročių g. 7C, pardavimo atviro aukciono būdu.
 27. Dėl valstybinės žemės sklypo (kadastro Nr. 7755/0022:18) dalies, esančios Tauragėje, Gaurės g. 31K, nuomos teisės perleidimo.
 28. Dėl sutikimo įkeisti žemės sklypo dalies nuomos teisę įkeičiant nuosavybės teise priklausančius pastatus ir kitus inžinerinius statinius žemės sklype Pramonės g. 16, Tauragėje.
 29. Kiti klausimai.
Posėdžio data: 2024 m. gegužės mėn. 24 d. (penktadienį) 10.00  val.
Posėdžio vieta: Posėdis vyks mišriuoju būdu – komiteto nariams fiziškai susirenkant į komiteto posėdį Mažojoje salėje arba dalyvaujant nuotoliniu būdu
Scroll to Top