Tauragės rajono savivaldybės

Skelbimai

2022 m. spalio 13 d. 9 val. numatomas Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos šeštosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdis

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos informuoja, kad 2022 m. spalio 13 d. 9 val. numatomas Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos šeštosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdis, kuriame bus svarstomas 7-ojo pėstininkų Žemaičių Kunigaikščio Butegeidžio pulko puskarininkių ramovės pastato (u. k. 2601), esančio Jūros g. 51B, Tauragė, Tauragės r. sav., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų tikslinimo. Su projektu galima susipažinti:

https://dangulys.kpd.lt/index.php/s/2BnYccGqBw25M4g

Pasidalinkite
Scroll to Top