Tauragės rajono savivaldybės

Skelbimai

2023 m. kovo 20 d. 9 val. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Antrosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos nuotoliniame posėdyje Nr. VT2-9 numatomi svarstyti klausimai

2023 m. kovo 20 d. 9 val. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Antrosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos nuotoliniame posėdyje Nr. VT2-9 numatomi svarstyti klausimai:

<…>.
2. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Lauksargių geležinkelio stoties pastatų komplekso (u. k. 30546), Tauragės rajono sav., Lauksargių sen., Lauksargių k., duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo (tęstinis svarstymas).

Papildoma informacija:

Statusas (u. k. 30546) – valstybės saugomas.

Akto projekto rengėjas – Kultūros paveldo departamento Telšių-Tauragės teritorinis skyrius.

Svarstymo pagrindas – gautas nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas, kuriuo siūloma nustatyti Lauksargių geležinkelio stoties pastatų komplekso (u. k. 30546), kurį sudaro šio komplekso Geležinkelio stotis (u. k. 30547), Pirmas namas (u. k. 30548), Antras namas (u. k. 30549), Sandėlis (u. k. 30550), Tauragės rajono sav., Lauksargių sen., Lauksargių k., vertingąsias savybes, architektūrinį (lemiantį reikšmingumą-svarbų) ir istorinį (lemiantį reikšmingumą-svarbų) vertingųjų savybių pobūdžius, regioninį reikšmingumo lygmenį, apibrėžti teritorijos ir vizualinės apsaugos pozonio ribas.

Vertinimo taryba 2023-02-27 posėdyje nusprendė: Atidėti sprendimo priėmimą dėl Lauksargių geležinkelio stoties pastatų komplekso (u. k. 30546), Tauragės rajono sav., Lauksargių sen., Lauksargių k., duomenų Kultūros vertybių registre patikslinimo. Pratęsti klausimo nagrinėjimą Vertinimo tarybai susipažinus su papildoma medžiaga.

<…>.
Posėdžio pradžia 9 val.
Daugiau informacijos gali suteikti Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Apskaitos, inventorizavimo ir registro skyriaus vyr. specialistė Rima Žilinskaitė, el. p. [email protected], tel. nr. (8 5) 273 11 01.

Pasidalinkite
Scroll to Top