Tauragės rajono savivaldybės

Skelbimai

2023 m. vasario 27 d. 9 val. vyks Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Antrosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos nuotolinis posėdis

2023 m. vasario 27 d. 9 val. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Antrosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos nuotoliniame posėdyje Nr. VT2-6 numatomi svarstyti klausimai:
<…>.
2. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Lauksargių geležinkelio stoties pastatų komplekso (u. k. 30546), Tauragės rajono sav., Lauksargių sen., Lauksargių k., duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo.

Papildoma informacija:

Statusas (u. k. 30546) – valstybės saugomas.

Akto projekto rengėjas – Kultūros paveldo departamento Telšių-Tauragės teritorinis skyrius.

Svarstymo pagrindas – gautas nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas, kuriuo siūloma nustatyti Lauksargių geležinkelio stoties pastatų komplekso (u. k. 30546), kurį sudaro šio komplekso Geležinkelio stotis (u. k. 30547), Pirmas namas (u. k. 30548), Antras namas (u. k. 30549), Sandėlis (u. k. 30550), Tauragės rajono sav., Lauksargių sen., Lauksargių k., vertingąsias savybes, architektūrinį (lemiantį reikšmingumą-svarbų) ir istorinį (lemiantį reikšmingumą-svarbų) vertingųjų savybių pobūdžius, regioninį reikšmingumo lygmenį, apibrėžti teritorijos ir vizualinės apsaugos pozonio ribas.

  1. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Koplytstulpio (u. k. 25535), Tauragės rajono sav., Mažonų sen., Sungailiškių k., duomenų Kultūros vertybių  registre tikslinimo.

Papildoma informacija:

Statusas (u. k. 25535) – valstybės saugomas.

Akto projekto rengėjas – Kultūros paveldo departamento Telšių-Tauragės teritorinis skyrius.

Svarstymo pagrindas – gautas nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas, kuriuo siūloma Koplytstulpio (u. k. 25535), Tauragės rajono sav., Mažonų sen., Sungailiškių k., kaip Koplytstulpio su skulptūra (u. k. 14952) kompleksinės dalies statusą keisti į pavienį kultūros paveldo objektą; nustatyti vertingąsias savybes, dailės (lemiantį reikšmingumą-tipišką) vertingųjų savybių pobūdį, vietinį reikšmingumo lygmenį, apibrėžti teritorijos bei apsaugos nuo fizinio poveikio pozonio ribas, patikslinti pavadinimą.

  1. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos Koplytstulpiui su skulptūra (u. k. 14952), Tauragės rajono sav., Mažonų sen., Sungailiškių k., panaikinimo.

Papildoma informacija:

Statusas (u. k. ) – valstybės saugomas.

Akto projekto rengėjas – Kultūros paveldo departamento Telšių-Tauragės teritorinis skyrius.

Svarstymo pagrindas – gautas nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas, kuriuo siūloma panaikinti apsaugą kompleksiniam objektui – Koplytstulpiui su skulptūra (u. k. 14952), Tauragės rajono sav.,  Mažonų sen., Sungailiškių k., kadangi šio objekto kompleksiškumas išardomas: kompleksinė dalis Koplytstulpis (u. k. 25535) tampa pavieniu kultūros paveldo objektu, o kompleksinė dalis Skulptūra „Pieta“ (u. k. 25536) tampa Sungailiškių kaimo koplytstulpio (u. k. 25535) vertingąja savybe.

<…>.
Posėdžio pradžia 9 val.
Daugiau informacijos gali suteikti Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Apskaitos, inventorizavimo ir registro skyriaus vyr. specialistė Rima Žilinskaitė, el. p. [email protected], tel. nr. (8 5) 273 11 01.

 

Pasidalinkite
Scroll to Top