Tauragės rajono savivaldybės

Skelbimai

Atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo informacija ir pasiūlymų teikimas

1. Informacijos paskelbimo Aplinkos apsaugos agentūroje data: 20230228;
2. PŪV organizatoriaus pavadinimas: UAB „Tauragės vandenys“;
3. PŪV, kuriai atliekama atranka dėl PAV, pavadinimas: Tauragės miesto nuotekų valyklos
rekonstrukcija (išplėtimas);
4. PŪV vieta: Ližių g. 31, Ližių k., Tauragės r. sav.;
5. Atrankos informacija paskelbta Aplinkos apsaugos agentūros svetainėje: https://drive.google.com/file/d/1Nzr4536mAZKJ2ZIBUPRgnokWr3j7My3W/view arba
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZHyc2LMbpFbidoKIM2KfGYIgQ3FNAfr5/edit#gid=2102220487 Klaipėdos regionas (13)
6. Pasiūlymus dėl Atrankos informacijos ir (ar) PŪV PAV galima teikti Aplinkos apsaugos
agentūrai (A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, el. p. [email protected], tel. +37068292653) per 10
darbo dienų nuo informacijos paskelbimo (terminas pradedamas skaičiuoti kitą darbo dieną po
paskelbimo). Priimta atrankos išvada ir, kai taikoma, papildyta Atrankos informacija bus paskelbta
Agentūros interneto svetainėje visuomenei susipažinti. Pasiūlymus teikusiems suinteresuotos
visuomenės nariams bus pranešta raštu, kaip priimant atrankos išvadą įvertinti pasiūlymai (jeigu
atrankos informacija nepildyta, ji pakartotinai neskelbiama).

Pasidalinkite
Scroll to Top