Tauragės rajono savivaldybės

Skelbimai

Informacija apie įgyvendinamą ES lėšomis finansuojamą projektą

Asociacija Tauragės miesto vietos veiklos grupė, pasirašiusi sutartį su VšĮ Centrine projektų valdymo agentūra, įgyvendina ES lėšomis finansuojamą projektą Nr. 11-001-T-0002 „Tauragės miesto 2023-2029 m. vietos plėtros strategijos parengimas“. Strategijos parengimui iš viso skirta 9999,63 Eur (8 499,69 Eur ES lėšos, 1 499,94 Eur VB lėšos).

Projekto tikslinė grupė – Tauragės miesto vietos veiklos grupės (VVG) valdymo organų atstovai ir darbuotojai, vietos bendruomenės asmenys.

Projekto metu bus parengta Tauragės miesto 2023-2029 metų vietos plėtros strategija. Jos rengimo metu bus  surinkti aktualūs statistikos duomenys apie Tauragės miestą, atlikta išsamią teritorijos analizė, organizuojami susitikimai – diskusijos su vietos gyventojais (nevyriausybinės, bendruomeninės organizacijos, verslo asociacijos ir įmonės, valstybės ir savivaldybės institucijos, vietos veiklos grupės, kiti suinteresuoti fiziniai asmenys), formuluojami vietos plėtros strategijos tikslai, uždaviniai, veiksmai, jų stebėsenos rodikliai, parengiamas finansinis išlaidų pagrindimas, atliekamas strategijos  viešinimas įvairiais kanalais. Parengta Tauragės miesto 2023-2029 metų vietos plėtros strategija bus teikiama tvirtinti Tauragės  miesto vietos veiklos grupės valdymo organams, Tauragės rajono savivaldybės tarybai bei Tauragės regiono plėtros tarybos pritarimui.

Projekto metu bus surengti ne mažiau kaip 3 susitikimai su vietos gyventojais, Tauragės mieste veikiančių juridinių asmenų atstovais.

Projekto trukmė – iki 2023 m. spalio 1 d.

Pasidalinkite
Scroll to Top