Tauragės rajono savivaldybės

Skelbimai

Informacija apie Kitos (fermų) paskirties pastato (7.18.), Mickiškės km. 1, Batakių sen., Tauragės raj. sav., rekonstravimo projektas” parengtus projektinius pasiūlymus

Vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus
60 punkto ir 13 priedo nuostatomis, informuojame apie „Kitos (fermų) paskirties pastato (7.18.), Mickiškės km. 1, Batakių
sen., Tauragės raj. sav., rekonstravimo projektas” parengtus projektinius pasiūlymus.
Statinių statybvietės adresas ir kadastrinis Nr.: Mickiškės km. 1, Batakių sen., Tauragės r. sav., žemės sklypo kad. Nr.
7713/0006:498 Batakių k.v.
Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas: paskirtis – žemės ūkio, naudojimo būdas
– kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai.
Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: 7.18. kitos (fermų) paskirties pastatai – pastatai galvijams,
gyvuliams, paukščiams auginti (kiaulidės, karvidės, arklidės, veršidės, paukštidės ir kita); 12. Kitos paskirties inžineriniai
statiniai − fortai, bunkeriai, šaudyklos, techniniai stebėjimo bokštai, sąvartynai, atsinaujinančių išteklių energiją naudojantys
energijos gamybos statiniai (vėjo elektrinės, saulės šviesos energijos elektrinės, saulės šilumos energijos kolektoriai ir
kiti), transporterių galerijos, estrados, nuotekų valyklos statiniai ir kiti inžineriniai statiniai, neturintys aiškios funkcinės
priklausomybės ar apibrėžto naudojimo, kurie tarnauja pagrindiniam daiktui (tvoros, kiemo aikštelės, lauko tualetai, stoginės,
pavėsinės, atraminės sienelės, šachtiniai šuliniai, lieptai, mėšlidės, aplinkos tvarkymo elementai ir panašiai).

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie
projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris: Gedimino Tušo architektūros
studija, MB (įm. k. 305849754), projekto vadovas arch. Gediminas Tušas (kvalifikacijos atestato Nr. A 1959),
Nepriklausomybės al. 30-2, Naujoji Akmenė, tel. 8 612 27487, el. p. [email protected].
Statytojas (fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio
pašto adresas, telefono Nr.): fiziniai asmenys S. Š., V. Š.
Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas: Nepriklausomybės al. 30-2, Naujoji Akmenė,
darbo dienomis 9:00-16:00, tel. 8 612 27487, el. p. [email protected].
Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl
projektinių pasiūlymų: pasiūlymus galima teikti el. paštu [email protected] arba raštu adresu Nepriklausomybės al. 30-
2, Naujoji Akmenė, iki viešo susirinkimo pabaigos.
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas): nuotoliniu būdu, naudojant vaizdo ir garso transliacijos platformą
zoom.us. Nuoroda į viešo susirinkimo transliaciją:
https://us06web.zoom.us/j/85078021297?pwd=oIR0Pp6bEbrNbESvuD38Bb8KM6GTGY.1
Passcode: 605361
Data ir laikas 2024-02-01 17:00 val.

 

Projektiniai pasiūlymai

Vizualizacija

Pasidalinkite
Scroll to Top