Tauragės rajono savivaldybės

Skelbimai

Informacija apie Kitos paskirties inžinerinio statinio, vėjo elektrinės, Tauragės r. sav., Gaurės sen., Lukšiškių k. (4400-0688-2993, VE01), statybos projekto projektinius pasiūlymus

SKELBIMAS DĖL KITOS PASKIRTIES INŽINERINIO STATINIO, VĖJO ELEKTRINĖS, PROJEKTAVIMO VIEŠINIMO

 

Projekto pavadinimas: Kitos paskirties inžinerinio statinio, vėjo elektrinės, Tauragės r. sav., Gaurės sen., Lukšiškių k. (4400-0688-2993), statybos projektas

 

Numatyta nauja kitos paskirties inžinerinio statinio, vėjo elektrinės, statyba Gaurės seniūnijoje.

STATINIŲ APIBŪDINIMAS

Numatyta kitos paskirties statinių vėjo elektrinių nauja statyba Gaurės seniūnijoje.

Statybos rūšis: nauja statyba;

Statinio būsima kategorija: Ypatingas statinys;

Statinio rūšis pagal naudojimo paskirtį: inžinerinis statinys;

Inžinerinio statinio grupė pagal paskirtį: kiti inžineriniai statiniai;

Kito statinio pogrupis pagal paskirtį: vėjo elektrinės:

Vėjo elektrinių skaičius 1vnt.;

Vėjo elektrinės konstrukcijų aukštis su sparnuote 120 m;

VE01 Elektrinės galia iki 2000 kW (ribojama pagal projektinius sprendinius);

 

VE01

Registro Nr.: 44/467086

Žemės sklypo adresas: Tauragės r. sav., Gaurės sen., Lukšiškių k.

Žemės sklypo unikalus numeris: 4400-0688-2993

Žemės sklypo kadastro numeris: 7710/0004:157

Žemės sklypo naudojimo būdas: Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai

Žemės sklypų plotas: 0.2800 ha;

Žemės naudojimo būdas keičiama nebus vadovaujantis LIETUVOS RESPUBLIKOS ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ ENERGETIKOS ĮSTATYMO  straipsnio Nr. 49, dalimi Nr. 3.

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:

UAB „Elektros tinklų projektai“ į/k 305172989, Girulių g. 10-201, LT-12112 Vilnius  įgaliotas asmuo  Paulius Žymančius el. p.  [email protected], tel.8 603 50352.

Statytojas (fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):

UAB „Vėjo blykstė“ į/k 306259906, Šiltnamių g. 8, Babtai, LT-54334 Kauno r. 8 616 75112

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:

Tauragės rajono savivaldybės internetiniame puslapyje www.taurage.lt

ir Kaunas, Europos pr. 118, tel. 8 603 50352, iki 2023-07-03  (darbo dienomis  9 iki 16 val.)

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Atskiru raštu iki 2023-07-03  elektroninio pašto adresu

[email protected] Savivaldybės administracijos direktorius (jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas) ir visuomenės atstovai projektuotojui teikdami pasiūlymus turi nurodyti: 62.1. vardą, pavardę (organizacijos pavadinimą), adresą, kitus ryšio duomenis (elektroninio pašto adresą ar telefono Nr.); 62.2. pasiūlymo teikimo datą; 62.3. informaciją ir aplinkybes, kuo grindžiamas pasiūlymas. Objekto pavadinimą kuriam teikiamas pasiūlymas.

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):

Data ir laikas 2023-07-04 15:30. Seniūnijos patalpose Tauragės r. Gaurės mstl., Gaurės g. 17. Taip pat su galimybe prisijungti nuotoliniu būdu.

Pagal STR 1.04.04:2017 „STATINIO PROJEKTAVIMAS, PROJEKTO EKSPERTIZĖ“  681. Ekstremalios situacijos metu uždraudus renginius uždarose patalpose, naudojant telekomunikacijų galinius įrenginius (toliau – TGĮ), gali būti organizuojami vieši susirinkimai elektroninėje erdvėje tiesioginės garso ir vaizdo transliacijos (toliau – transliacija) būdu (toliau – nuotoliniu būdu) šiame skyriuje nustatyta tvarka, vietoje viešo susirinkimo vietos (adreso) pateikiant transliacijos nuoroda:

https://us02web.zoom.us/j/5519203877

Prisijungus „chat“ laukelyje  prašau parašyti vardą, pavardę elektroninio pašto adresą ar telefono Nr. kad būtų galima Jus įtraukti kaip dalyvį;

Seniūnijoje fiziškai dalyvaujantys dalyviai turi turėti (galiojantį galimybių pastą kai to reikalauja teisės aktai), asmenines apsaugos priemonės, pagal tą dieną galiojančius teisės aktus. Taip pat laikytis susirinkimo organizatoriaus nurodymų, dalyvių saugumui užtikrinti.

Susirinkime pagal STR 1.04.04:2017  bus daromas garso/(vaizdo neprivalomas) įrašas. O nuotoliniu būdu vaizdo ir garso.

Projektiniai pasiūlymai

Vizualizacija

 

Pasidalinkite
Scroll to Top