Tauragės rajono savivaldybės

Skelbimai

Informacija apie Kitos paskirties pastato su nuotekų valymo įrenginiais, Gaurės g. 23, Tauragė, statybos projektinius pasiūlymus

VISUOMENĖS INFORMAVIMAS APIE NUMATOMĄ
STATINIŲ (JŲ DALIŲ) PROJEKTAVIMĄ

Numatomo rengti statinio projekto pavadinimas
Kitos paskirties pastato su nuotekų valymo įrenginiais, Gaurės g. 23, Tauragė, statybos projektas
Statytojas (-ai)
AB „Vilkyškių pieninė”, [email protected], +37044155330
Statinio (-ių) duomenys
Statinio tipas Technologinis pastatas
Paskirtis Kita
Adresas Tauragė, Gaurės g. 23
Žemės sklypo kadastro Nr., sklypo geografinės koordinatės (X, Y) 7755/0022:34 X: 6124848 Y: 392252
Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas Kitos paskirties žemė, Pramonės ir sandėliavimo objektų
teritorijos
Statybos rūšis Naujo statinio statyba
Projektinius pasiūlymus parengęs asmuo ar jo įgaliotas atstovas (-ai)
Projektuotojas UAB „AIF LT”
El. p. [email protected] tel. +37067426153
Projektuotojo įgaliotas asmuo Monika Labanovienė
El. p. [email protected] tel. +37063123481
Architektas Arvydas Gudelis
El. p. [email protected] tel. 868679760
Kur galima susipažinti su projektiniais pasiūlymais
Adresas Vilnius, Žirmūnų g. 139A
Nuoroda https://drive.google.com/file/d/1UVmrgyy91yWQCrQ8grhqpMLqBUFPlZUO/view?usp=drive_link
Laikas 8.00 -17.00
Tel. +37063123481
Kaip galima teikti pasiūlymus projektuotojui dėl projektinių pasiūlymų
El. p. [email protected]
Pasiūlymus galima teikti iki 2023-09-20
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas
Nuoroda į viešo susirinkimo transliaciją (viešas susirinkimas vyks nuotoliniu būdu) https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDJiODU1MjktYjA0Ny00MTlmLWE5ZTEtZGQyNGJlNTIyZDgw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ae222e29-f656-44ae-a58a-a87398efde67%22%2c%22Oid%22%3a%22bb53d472-eb7d-4ff5-b4ad-38c6b8db5d0a%22%7d
Data ir laikas 2023-09-21 15:00
Kita informacija Prisijungus „chat“ laukelyje prašau parašyti vardą, pavardę elektroninio pašto adresą ar telefono Nr.
kad būtų galima Jus įtraukti kaip dalyvį; Susirinkimo metu pagal STR 1.04.04:2017 bus daromas garso įrašas

Projektiniai pasiūlymai

Vizualizacija

 

Pasidalinkite
Scroll to Top