Tauragės rajono savivaldybės

Skelbimai

Informacija apie Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos (I) 2023-12-12 nuotolinį posėdį

2023 m. gruodžio 12 d. (antradienį) 9 val. vyks nuotolinis Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos pirmosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdis.

Planuojama svarstyti:

  1. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos Liudviko Šumskio antkapiniam paminklui (u. k. 14656), Vilniaus rajono sav., Kalvelių sen., Šumsko mstl., panaikinimo, nes jis tapo Šumsko Šv. arkangelo Mykolo bažnyčios ir dominikonų vienuolyno statinių komplekso Šv. arkangelo Mykolo bažnyčios (u. k. 32196), Vilniaus rajono sav., Kalvelių sen., Šumsko mstl., Vilniaus g. 8, vertingąja savybe.

Papildoma informacija:

Statusas (u. k. 14656) – registrinis.

  1. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos Vargonams (u. k. 21316), Vilniaus rajono sav., Kalvelių sen., Šumsko mstl., panaikinimo, nes jie tapo Šumsko Šv. arkangelo Mykolo bažnyčios ir dominikonų vienuolyno statinių komplekso Šv. arkangelo Mykolo bažnyčios (u. k. 32196), Vilniaus rajono sav., Kalvelių sen., Šumsko mstl., Vilniaus g. 8, vertingąja savybe.

Papildoma informacija:

Statusas (u. k. 21316) – registrinis.

  1. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos Ornamentuotam kryžiui (u. k. 14657), Vilniaus rajono sav., Kalvelių sen., Šumsko mstl., panaikinimo, nes jis tapo Šumsko Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčios ir dominikonų vienuolyno statinių komplekso antros koplytėlės (u. k. 32200), Vilniaus rajono sav., Kalvelių sen., Šumsko mstl., Vilniaus g., vertingąja savybe.

Papildoma informacija:

Statusas (u. k. 14657) – registrinis.

  1. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Trepų dvaro ir Dirginčių palivarko sodybų komplekso (u. k. 728) Daržinei (u. k. 28307), Tauragės rajono sav., Skaudvilės sen., Trepų k., apsaugos panaikinimo.

Papildoma informacija:

Statusas (u. k. 28307) – valstybės saugomas.

  1. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Trepų dvaro ir Dirginčių palivarko sodybų komplekso (u. k. 728) duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo (dėl vertingųjų savybių, teritorijos ir vizualinės apsaugos zonos ribų patikslinimo).

Papildoma informacija:

Statusas (u. k. 728) – valstybės saugomas.

  1. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos Namui (46306), Ukmergės rajono sav., Ukmergės m., Kauno g. 40, suteikimo.
  1. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos Kiršonų šeimos namui (47636), Pasvalio rajono sav., Pasvalio m., Vilniaus g. 10, suteikimo.
  2. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Eišiškių miesto istorinės dalies (u. k. 17079), Šalčininkų rajono sav., Eišiškių sen., Eišiškių m., duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo (dėl vertingųjų savybių, vertingųjų savybių pobūdžių, regioninio reikšmingumo lygmens nustatymo, teritorijos ribų apibrėžimo) (tęstinis svarstymas).

Vyginta Abušovienė

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos

Apskaitos, inventorizavimo ir registro skyriaus vyriausioji specialistė

Tel. (8 5) 272 4089, mob. 8 618 01288, el. p. [email protected]

 

Pasidalinkite
Scroll to Top