Tauragės rajono savivaldybės

Skelbimai

Informacija apie parengtą ir pateiktą tvirtinti apsaugos zonų planą

Informuojame, kad vadovaujantis 2019 m. birželio 6 d. LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu Nr. XIII-2166, LRV 2019 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1248 „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo įgyvendinimo“ ir LR susisiekimo ministro 2020 m. rugsėjo 8 d. įsakymu Nr. 3-511 patvirtintu Aerodromo, kelių, geležinkelio kelių ir jų įrenginių, geležinkelio želdinių, elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonų planų, žemėlapių ir (ar) schemų rengimo (nerengiant teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos projekto) ir tvirtinimo tvarkos aprašu yra parengtas ir LR Susisiekimo ministrui pateiktas tvirtinti UAB „VĖJO GŪSIS“  priklausančių elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros, esančios Tauragės r., apsaugos zonų planas.

Su dokumentais kviečiame susipažinti interneto svetainėje:  (https://ignitisrenewables.com/lt/sausumos-vejas/)

Įvertinkite paslaugos suteikimą!
[Vertinimai: 0 Vidurkis: 0]
Pasidalinkite
Scroll to Top