Tauragės rajono savivaldybės

Skelbimai

Informacija apie parengtą Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo projektą

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija informuoja apie vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 23 straipsnio 2 dalimi ir 30 straipsnio 2 dalimi, Elektroninių ryšių įstatymo 42 straipsnio 1 dalimi ir atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2023 m. birželio 21 d. nutarimą Nr. 471 „Dėl 5G mobiliojo ryšio plėtros Lietuvos Respublikoje projekto pripažinimo valstybei svarbiu projektu“, parengtą,

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl elektroninių ryšių infrastruktūros vystymo specialiųjų planų rengimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo“ projektą (toliau – Nutarimo projektas).

Planavimo tikslai:

– planuojamose teritorijose nustatyti ryšių bokštų ir stiebų ir jiems funkcionuoti reikalingos infrastruktūros plėtros (prioritetą teikiant 5G ryšiui) prioritetines kryptis ir užtikrinti darnią ryšių bokštų ir stiebų plėtrą;

– numatyti ryšių bokštų ir stiebų ir jiems funkcionuoti reikalingos infrastruktūros plėtrai reikalingas teritorijas;

– nustatyti planuojamos teritorijos ir prireikus gretimų teritorijų naudojimo, tvarkymo, apsaugos priemones ir kitus reikalavimus.

Planavimo organizatorius – Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija (Gedimino pr. 17, 01505 Vilnius, tel. (+370 5) 261 2363, el. p. [email protected], interneto svetainė https://sumin.lrv.lt/), kontaktiniai asmenys: Ateities susisiekimo politikos grupės patarėjas Jonas Bazys (tel.
+370 618 49951, el. p. [email protected]), Infrastruktūros plėtros grupės patarėjas, vykdantis grupės vadovo funkcijas, Darius Sriubas (tel. +370 660 31979 , el. p. [email protected]).

Pastaba. Susipažinti su Nutarimo projekto dokumentais ir pasiūlymus teikti dėl planavimo tikslų galima 10 darbo dienų nuo Nutarimo projekto paskelbimo. Nutarimo projektas skelbiamas Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos teisės aktų informacinėje sistemoje (nuoroda: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/3554f500e20811eeb876b07461d0ecb9?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=ef776267-a48b-44c4-b2c9-99b0e0da24bc) ir Susisiekimo ministerijos interneto svetainėje (nuoroda: https://sumin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/kita-veikla/specialieji-planai/elektroniniu-rysiu-infrastrukturos-vystymo-vilniaus-apskrityje-specialusis-planas/parengiamasis-etapas-vilniaus-apskrityje/ ).

Taip pat susipažinti su parengtu Nutarimo projektu galima ir visų Lietuvos savivaldybių interneto svetainėse.

Pasiūlymus dėl planavimo tikslų prašome siųsti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijai (Gedimino pr. 17, 01505 Vilnius, tel. (+370 5) 261 2363, el. p. [email protected], interneto svetainė https://sumin.lrv.lt/).

Pasidalinkite
Scroll to Top