Tauragės rajono savivaldybės

Skelbimai

INFORMACIJA APIE VISUOMENEI SVARBAUS STATINIO PROJEKTAVIMO PRADŽIĄ

Vadovaujantis LR Statybos įstatymu ir STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus“ nuostatomis, projektuotojas informuoja visuomenę apie rengiamą naujos statybos  projektą, kai statiniai projektuojami ne kultūros paveldo objekto teritorijoje.

 1. Projekto pavadinimas – Tauragės miesto dalies kraštovaizdžio formavimo, įrengiant kitos paskirties inžinerinius statinius, statybos projektas
 2. Projektuojamo statinio statybvietės adresas –Žemės sklypai prie Moksleivių al.:

Kad. Nr.7755/0017:44; 7755/0017:46; 7755/0017:47; 7755/0017:43; Valstybinė žemė, adresas nesuteiktas, Naudojimo būdas pagal Tauragės bendrąjį planą- atskirųjų želdynų teritorija.

 1. Statinio paskirtis (planuojama) – kitos paskirties inžineriniai statiniai (plokšti horizontalūs inžineriniai statiniai- aikštelės, takai, liepteliai, tilteliai ir pan.)
 2. Statybos rūšis – nauja statyba
 3. Statinio kategorija – neypatingi ir nesudėtingi statiniai.
 4. Projektuotojas – Kauno SĮ „Kauno planas“, Kęstučio g. 66A, Kaunas., tel. (8~37) 220146, el. paštas: [email protected]
 5. Projekto vadovė – Projekto vadovė Viltautė Žaltauskienė, Atestato Nr.A 1202, el.paštas [email protected]
 6. Projekto autorius – Jurgita Eivaitė, atestato Nr. A1920.
 7. Statytojas –Tauragės rajono savivaldybės administracija, a.k. 188737457, Respublikos g. 2, LT-72255 Tauragė, tel. (8 446) 70083, el. p. [email protected]
 8. Susipažinimo su projektiniais pasiūlymas laikas, adresas:

Susipažinti su parengtais Projektiniais pasiūlymais galima nuo 2022-09-26 iki 2022-10-10, Tauragės rajono  savivaldybės internetinėje svetainėje – „Tauragės rajono savivaldybės skelbimai“   https://taurage.lt/skelbimu_kategorijos/visuomenei-svarbus-statiniai/

arba projekto rengėjo patalpose Kęstučio g. 66a, Kaune.

 1. Iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų. Dėl rengiamo projekto klausimai ir pasiūlymai teikiami:
 • elektroniniu paštu: [email protected]
 • raštu: Kauno SĮ Kauno planas Kęstučio g. 66a, Kaunas arba Tauragės rajono savivaldybės administracija, Respublikos g.2, Tauragė.

Pasiūlymai priimami iki viešojo susirinkimo dienos 2022 m. spalio 10  d.

Teikiant pasiūlymus projektuotojui turi būti nurodyta: fizinio asmens vardas, pavardė ar juridinio asmens pavadinimas, elektroninio pašto adresas ar kiti ryšio duomenys, pasiūlymo teikimo data, motyvus, kuo grindžiamas pasiūlymas.

 1. Kada ir kaip vyks viešas svarstymas

Viešas svarstymas vyks 2022 mspalio 10 d. 17.00 val. elektroninėmis ryšio priemonėmis, naudojantis Microsoft Teams. Pateikiame nuorodą, per kurią kviečiame jungtis visus pageidaujančius dalyvauti viešo svarstymo transliacijoje elektroninėmis priemonėmis, nuoroda:

https://forms.office.com/r/BkyWdtV54W

Pastaba: Nuoroda aktyvuosis nuo spalio 10 d. 16.30 val.

Pasidalinkite
Scroll to Top