Tauragės rajono savivaldybės

Skelbimai

Informacija atrankai dėl poveikio aplinkai vertinimo – esamų ūkių modernizavimas adresu Mickiškės km. 1 ir Mickiškės k. 2, Batakių sen., Tauragės raj. sav.

  1. Informacijos paskelbimo Aplinkos apsaugos agentūroje data: 2024-02-29;
  2. PŪV organizatoriaus pavadinimas: S. Šimkuvienė ir R. Gudauskas;
  3. PŪV, kuriai atliekama atranka dėl PAV, pavadinimas: Esamų ūkių modernizavimas;
  4. PŪV vieta: Mickiškės km. 1 ir Mickiškės k. 2, Batakių sen., Tauragės raj. sav.;
  5. Atrankos informacija paskelbta Aplinkos apsaugos agentūros svetainėje: https://drive.google.com/drive/folders/1dlD1T_Q1P8djX36n-C9er1E-DTRyhdUm arba https://aaa.lrv.lt/ nuorodoje Veiklos sritys > Poveikio aplinkai vertinimas (PAV) > 2024 metai > 3. Atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo informacija 2024 m. > Tauragės apskritis (3);
  6. Pasiūlymus dėl atrankos informacijos ir (ar) PŪV PAV galima teikti Aplinkos apsaugos agentūrai (A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, el. p. [email protected], tel. +37068292653) per 10 darbo dienų nuo informacijos paskelbimo (terminas pradedamas skaičiuoti kitą darbo dieną po paskelbimo). Priimta atrankos išvada ir, kai taikoma, papildyta Atrankos informacija bus paskelbta Agentūros interneto svetainėje visuomenei susipažinti. Pasiūlymus teikusiems suinteresuotos visuomenės nariams bus pranešta raštu, kaip priimant atrankos išvadą įvertinti jų pasiūlymai (jeigu atrankos informacija nepildyta, ji pakartotinai neskelbiama).
Pasidalinkite
Scroll to Top