Tauragės rajono savivaldybės

Skelbimai

Informacija dėl planuojamos ūkinės veiklos Mažonų kaime (Tauragės r.)

Informacija apie UAB „Žemėtvarkos sprendimai“ parengtą Tauragės rajono Mažonų smėlio telkinio išteklių dalies naudojimas, informaciją atrankai dėl poveikio aplinkai vertinimo (toliau – Atrankos informacija).

Informacijos paskelbimo Aplinkos apsaugos agentūroje data: 2023-06-12;

PŪV organizatoriaus pavadinimas: UAB „Mažonų karjerai“;

PŪV, kuriai atliekama atranka dėl PAV, pavadinimas: Tauragės rajono Mažonų smėlio telkinio išteklių dalies naudojimas;

PŪV vieta: Tauragės r., Mažonų sen., Mažonų k.;

Atrankos informacija paskelbta Aplinkos apsaugos agentūros svetainėje:

https://drive.google.com/file/d/1Cka9MJ39jMM660ZrZdpUCyamogRahfew/view arba https://aaa.lrv.lt/ nuorodoje Veiklos sritys > Poveikio aplinkai vertinimas (PAV) > 2023 metai > 3. Atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo informacija 2023 m. > Tauragės apskritis (4);

Pasiūlymus dėl Atrankos informacijos ir (ar) PŪV PAV galima teikti Aplinkos apsaugos agentūrai (A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, el. p. [email protected], tel. +37068292653) per 10 darbo dienų nuo informacijos paskelbimo (terminas pradedamas skaičiuoti kitą darbo dieną po paskelbimo). Priimta atrankos išvada ir, kai taikoma, papildyta Atrankos informacija bus paskelbta Agentūros interneto svetainėje visuomenei susipažinti. Pasiūlymus teikusiems suinteresuotos visuomenės nariams bus pranešta raštu, kaip priimant atrankos išvadą įvertinti jų pasiūlymai (jeigu atrankos informacija nepildyta, ji pakartotinai neskelbiama).

Pasidalinkite
Scroll to Top