Tauragės rajono savivaldybės

Skelbimai

INFORMACIJA SODININKŲ BENDRIJŲ NARIAMS

Informuojame, kad šių metų gegužės 17-25 dienomis bus priimami sodininkų bendrijų prašymai dėl finansinės paramos skyrimo už tinkamai atliktą bendrojo naudojimo objektų priežiūrą ir tvarkymą.

Bendrijos, pageidaujančios gauti paramą, turi pateikti šiuos dokumentus:

  1. Prašymą finansinei paramai gauti (prašyme nurodyti tvarkytų gatvių pavadinimus);
  2. Išlaidas patvirtinančius dokumentus (sutartis ar sąskaitas faktūras);
  3. Apmokėjimą patvirtinančius dokumentus.
  4. Teikiamų dokumentų kopijos turi būti patvirtintos sodininkų bendrijos pirmininko ar jo įgalioto asmens parašu.

Teikiama tik dalinė finansinė parama ne daugiau kaip 80 proc. visų patirtų tinkamų finansuoti išlaidų.

Dokumentai priimami Tauragės savivaldybėje (Respublikos g. 2).

Informacija teikiama telefonu: 8 686 50578

Pasidalinkite
Scroll to Top