Tauragės rajono savivaldybės

Skelbimai

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos antrosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdžio darbotvarkė

2023 m. sausio 16 d. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos antrosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos nuotoliniame posėdyje (pradžia 9 val.) numatomas svarstyti klausimas:
<…>.

  1. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Sartininkų kaimo koplytėlės (u. k. 14145), Tauragės rajono sav., Žygaičių sen., Sartininkų k., duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo.

Papildoma informacija:

Statusas (u. k. 14145) – registrinis.

Akto projekto rengėjas – Kultūros paveldo departamento Telšių-Tauragės teritorinis skyrius.

Svarstymo pagrindas – gautas nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas, kuriuo siūloma nustatyti Sartininkų kaimo koplytėlės (14145), Tauragės r. sav., Žygaičių sen., Sartininkų k.,  vertingąsias savybes, dailės (lemiantį reikšmingumą-tipišką) vertingųjų savybių pobūdį, vietinį reikšmingumo lygmenį, apibrėžti teritoriją, patikslinti pavadinimą.

Pasidalinkite
Scroll to Top