Tauragės rajono savivaldybės

Skelbimai

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos ketvirtosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdis

2022 m. spalio 26 d. 13 val. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos ketvirtosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdyje Nr. VL-16 numatomi svarstyti klausimai:
<…>

6. Ivangėnų piliakalnio su gyvenviete (u. k. 3462), Tauragės r. sav., Skaudvilės sen., Ivangėnų k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo.
Papildoma informacija:
Statusas: Piliakalnis su gyvenviete yra paskelbtas kultūros paminklu.
Akto parengimo pagrindas: Apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2021 m. Kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Departamento direktoriaus 2021 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. Į-4 „Dėl Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano“.
Akto parengimo tikslai/motyvai: Tikslintina teritorija, vizualinės apsaugos pozonis, neatitinkantis teisės aktų reikalavimų, vertingosios savybės.
Aktu siūloma: Apibrėžti piliakalnio su gyvenviete teritoriją, jo plotą kiek sumažinant (teritorijos ribas vakarinėje, pietinėje ir rytinėje dalyse sutapatinant su geodeziniais ir preliminariais matavimais suformuotų žemės sklypų ribomis, šiaurinėje dalyje teritoriją apibrėžiant pagal reljefą), vadovaujantis Taisyklių 12, 16.1 punktų nuostatomis, Ivangėnų piliakalniui su gyvenviete (u. k. 3462) ir Ivangėnų piliakalniui II su gyvenviete (u. k. 38279) apibrėžti bendrą vizualinės apsaugos pozonį (jį sumažinant), patikslinti vertingąsias savybes (piliakalnio su gyvenviete piliakalniui kultūrinį sluoksnį nustatant vertingąja savybe).
Akto projekto rengėjas: Kultūros paveldo centras.

7. Ivangėnų piliakalnio II su gyvenviete (u. k. 38279), Tauragės r. sav., Skaudvilės sen., Ivangėnų k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo.
Papildoma informacija:
Statusas: Piliakalnis su gyvenviete inicijuotas skelbti valstybės saugomu, piliakalnis paskelbtas kultūros paminklu, gyvenvietė inicijuota skelbti valstybės saugoma.
Akto parengimo pagrindas: 1) siekiant suvienodinti komplekso ir kompleksinių dalių statusus, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos (toliau – Departamentas) 2020 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. Į-346 „Dėl inicijavimo kultūros paveldo objektų skelbimo valstybės saugomais“ piliakalnis su gyvenviete ir piliakalnio su gyvenviete gyvenvietė inicijuoti skelbti valstybės saugomais; 2) apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2021 m. Kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Departamento direktoriaus 2021 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. Į-4 „Dėl Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano“.
Akto parengimo tikslai/motyvai: Tikslintina teritorija, vizualinės apsaugos pozonis, neatitinkantis teisės aktų reikalavimų, vertingosios savybės.
Aktu siūloma: Atsižvelgiant į 2016-2017 m. archeologinių tyrimų duomenis ir lokalizuotą piliakalnio su gyvenviete gyvenvietės archeologinį sluoksnį, apibrėžti piliakalnio su gyvenviete teritoriją, jo plotą gerokai padidinant šiaurės, rytų ir pietryčių kryptimis (teritorijos ribas vakarinėje dalyje sutapatinant su preliminariais matavimais suformuoto žemės sklypo ribomis, kitose dalyse apibrėžiant pagal archeologinių tyrimų duomenis ir reljefą), vadovaujantis Taisyklių 12, 16.1 punktų nuostatomis, Ivangėnų piliakalniui su gyvenviete (u. k. 3462) ir Ivangėnų piliakalniui II su gyvenviete (u. k. 38279) apibrėžti bendrą vizualinės apsaugos pozonį (jį sumažinant), patikslinti vertingąsias savybes (piliakalnio su gyvenviete piliakalniui kultūrinį sluoksnį nustatant vertingąja savybe).
Akto projekto rengėjas: Kultūros paveldo centras.

8. Vėluikių kapinyno (u. k. 3468), Tauragės r. sav., Skaudvilės sen., Vėluikių k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo.
Papildoma informacija:
Statusas: Kapinynas yra registruotas Kultūros vertybių registre.
Akto parengimo pagrindas: Apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2020 m. Kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Departamento direktoriaus 2020 m. sausio 17 d. įsakymu Nr. Į-17 „Dėl Kultūros paveldo centro 2020 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano“.
Akto parengimo tikslai/motyvai: Neapibrėžta teritorija (nekoordinuota), nustatytas apsaugos nuo fizinio poveikio pozonis neatitinka teisės aktų reikalavimų, kultūros paveldo objektui nenustatytos vertingosios savybės, reikšmingumo lygmuo.
Aktu siūloma: Patikslinti pavadinimą pagal Kultūros vertybių registro pavadinimų klasifikatorių, atsižvelgiant į 2006-2007 ir 2020 m. archeologinių tyrimų duomenis, apibrėžti teritoriją, jo plotą padidinant (sumažinant pietrytinėje dalyje, padidinant šiaurės, šiaurės vakarų ir vakarų kryptimis; teritorijos ribas šiaurinėje dalyje sutapatinant su preliminariais matavimais suformuoto žemės sklypo ribomis, kitose dalyse apibrėžiant pagal archeologinių tyrimų duomenis ir reljefą), vadovaujantis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo (toliau – NKPAĮ) 8 straipsnio 9 dalies ir 11 straipsnio 6 dalies nuostatomis, neapibrėžti apsaugos nuo fizinio poveikio pozonio, nustatyti vertingąsias savybes (reljefą, kapus), nacionalinį reikšmingumo lygmenį.
Akto projekto rengėjas: Kultūros paveldo centras.

9. Lylavėnų kapinyno (u. k. 6900), Tauragės r. sav., Mažonų sen., Lylavėnų k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo.
Papildoma informacija:
Statusas: Kapinynas yra registruotas Kultūros vertybių registre.
Akto parengimo pagrindas: Apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2020 m. Kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Departamento direktoriaus 2020 m. sausio 17 d. įsakymu Nr. Į-17 „Dėl Kultūros paveldo centro 2020 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano“.
Akto parengimo tikslai/motyvai: Teritorija nekoordinuota, kultūros paveldo objektui nenustatytos vertingosios savybės, reikšmingumo lygmuo.
Aktu siūloma: Patikslinti pavadinimą pagal Kultūros vertybių registro pavadinimų klasifikatorių, atsižvelgiant į 2020 m. archeologinių tyrimų duomenis, apibrėžti teritoriją, jo plotą sumažinant (sumažinant šiaurinėje, pietinėje, pietrytinėje dalyse, padidinant vakarų kryptimi; teritorijos ribas rytinėje-pietrytinėje dalyje sutapatinant su preliminariais matavimais suformuoto žemės sklypo ribomis, kitose dalyse apibrėžiant pagal archeologinių tyrimų duomenis ir reljefą), nustatyti vertingąsias savybes (reljefą, kapus), regioninį reikšmingumo lygmenį.
Akto projekto rengėjas: Kultūros paveldo centras.
<…>.

Posėdis vyks nuotoliniu būdu, 13 val.
Daugiau informacijos suteiks Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Apskaitos, inventorizavimo ir registro skyriaus vyr. specialistė Augustina Kurilienė, tel. nr. (8 5) 273 11 01.

Pasidalinkite
Scroll to Top