Tauragės rajono savivaldybės

Skelbimai

Kviečiame teikti kandidatūras naujai želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijai sudaryti

Tauragės rajono savivaldybės administracija kviečia teikti kandidatūras naujai Tauragės rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijos sudėčiai sudaryti.

Kviečiame savivaldybės tarybos narius, valstybės tarnautojus, gyvenamųjų vietovių bendruomenių atstovus – seniūnaičius, išplėstinės seniūnaičių sueigos deleguotus atstovus, bendruomenių organizacijų ir asociacijų ar kitų viešųjų juridinių asmenų (išskyrus valstybės ar savivaldybės, jų institucijų įsteigtus juridinius asmenis), kurie įsteigti teisės aktų nustatyta tvarka ir skatina aplinkos apsaugą, atstovus, savivaldybės gyventojus teikti kandidatūras naujai Tauragės rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijos sudėčiai sudaryti.

Ypač laukiame bendruomenės atstovų kompetentingų želdynų planavimo, projektavimo, arboristikos, želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo srityse.

Visų Komisijos narių vardai ir pavardės bus viešinamos Tauragės rajono savivaldybės internetiniame puslapyje.

Paraiškas siųsti iki 2022 m. vasario 11 d. į Tauragės rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir geodezijos skyrių el. paštu [email protected]

Daugiau informacijos telefonu 8 678 38118

Pasidalinkite
Scroll to Top