Tauragės rajono savivaldybės

Skelbimai

Kviečiame teikti paraiškas dėl medžiojamų gyvūnų daromos žalos prevencinių priemonių finansavimo

Kviečiame teikti Paraiškas dėl kompensacijos už medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos einamaisiais metais įdiegtas prevencines priemones, žemės sklypų, kuriuose medžioklė neuždrausta, savininkus, valdytojus ir naudotojus (medžiotojų būreliai nėra žemės sklypų savininkai, valdytojai ar naudotojai) nuo gegužės 15 d. iki birželio 15 d.

Pareiškėjas su Paraiška pateikia šiuos dokumentus:

  • žemės sklypo, kuriame įdiegtos Prevencinės priemonės, planą (-us) ar schemą;
  • sąskaitas-faktūras ir apmokėjimo dokumentus už įsigytas medžiagas ir darbus;
  • žemės sklypo nuosavybę, valdymo ar naudojimo teisę patvirtinančius dokumentus;
  • kitus administracijos prašomus dokumentus, susijusius su prevencinių priemonių įgyvendinimu.

Informacija ir paraiškos forma : https://taurage.lt/savivaldybe/struktura-ir-kontaktai/veiklos-sritys/aplinkos-apsauga/medziokle/

Pasidalinkite
Scroll to Top