Tauragės rajono savivaldybės

Skelbimai

Kvietimas dalyvauti Tauragės rajono savivaldybės sveikatos centro veikloje

Informuojame, kad Tauragės rajono savivaldybės taryba 2023 m. birželio 28 d. sprendimu Nr. 1-192 „Dėl sveikatos centro kūrimo iniciavimo Tauragės rajono savivaldybėje“ pritarė sveikatos centro kūrimo iniciavimui.

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2023 m. gegužės 22 d. įsakymo Nr. V-589 „Dėl sveikatos centrui priskiriamų sveikatos priežiūros paslaugų teikimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas) 11.1 papunkčiu, prašome atsakyti, ar Jūsų atstovaujama sveikatos priežiūros įstaiga sutinka/nesutinka funkcinio bendradarbiavimo pagrindu dalyvauti Tauragės rajono savivaldybės sveikatos centro veikloje.

Sveikatos centro tikslas – bendradarbiaujant savivaldybėje veikiančioms sveikatos priežiūros įstaigoms užtikrinti savivaldybėje gyvenantiems pacientams prieinamas ir kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas ir jų tęstinumą, gerinti savivaldybės gyventojų sveikatos rodiklius. Informaciją apie įgyvendinamą sveikatos priežiūros įstaigų tinklo vystymą / pertvarką galima rasti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos interneto svetainėje:  https://sam.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/kompetenciju-centru-ir-regioninio-bendradarbiavimo-modeliu-pagristos-asmens-sveikatos-prieziuros-istaigu-tinklo-vystymas.

Oficialų atsakymą raštu pateikite iki 2023 m. liepos 21 d. imtinai el. paštu [email protected] arba Tauragės rajono savivaldybėje Respublikos g. 2, Tauragė (gyventojų priėmime).

Nepateikus atsakymo raštu iki nurodytos datos, bus laikoma, kad Jūsų įstaiga nesutinka dalyvauti sveikatos centro veikloje.

Pasidalinkite
Scroll to Top