Tauragės rajono savivaldybės

Skelbimai

Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos (I) 2022-03-29 nuotolinis posėdis

2022 m. kovo 29 d. 9 val. vyks nuotolinis Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos pirmosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdis.

Planuojama svarstyti:

  1. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Kalbininko Jono Jablonskio sodybos (u. k. 10550), Šakių rajono sav., Griškabūdžio sen., Rygiškių k., duomenų Kultūros vertybių registre patikslinimo.

Papildoma informacija:

Statusas (u. k. 10550, u. k. 31136, u. k. 31137) – registrinis.

Akto projekto rengėjas – Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Alytaus-Marijampolės teritorinis skyrius.

Svarstymo pagrindas – gautas nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas, parengtas pagal Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos pirmosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos 2022-03-08 sprendimą: „rengti nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektą dėl Kalbininko Jono Jablonskio sodybos klėties (u. k. 10550), Šakių rajono sav., Griškabūdžio sen., Rygiškių k., duomenų Kultūros vertybių registre patikslinimo, išbraukiant iš kompleksinės dalies – Kalbininko Jono Jablonskio sodybos klėties (u. k. 31137) vertingųjų savybių sąrašo savybę „stogo danga-nendrės“ (remiantis ikonografiniais šaltiniais, istoriniais tyrimais)“.

  1. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Vilkaviškio Jono Basanavičiaus gimnazijos pastato (u. k. 11333), esančio Vilkaviškio rajono sav., Vilkaviškio m., Sodųg. 1, duomenų Kultūros vertybių registre patikslinimo.

Papildoma informacija:

Statusas (u. k. 11333) – valstybės saugomas.

Akto projekto rengėjas – Kultūros paveldo centras.

Svarstymo pagrindas – gautas Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Alytaus-Marijampolės teritorinio skyriaus kreipimasis Vilkaviškio Jono Basanavičiaus gimnazijos pastato (u. k. 11333) vertingosios savybės „funkcinė įranga – dviejų maršų, medinių laiptų tipas“ išbraukimo iš vertingųjų savybių sąrašo, nes laiptai nėra mediniai,  jie yra gelžbetoniniai.

  1. Klausimas dėl grindinio fragmentų, atidengtų archeologinių tyrimų metu Kaune, Karaliaus Mindaugo pr. 9-11, vertinimo ir tikslingumo rengti nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektą dėl jų nustatymo Kauno senamiesčio (u. k. 20171) vertingąją savybe.

Papildoma informacija:

Statusas (u. k. 20171) – valstybės saugomas.

Klausimo svarstymą inicijavo MB „Praeities tyrimų institutas“. Pateikta tyrimų medžiaga. Atidengti grindinio fragmentai patenka į Kauno senamiesčio (u. k. 20171) teritoriją.

  1. Klausimas dėl tikslingumo rengti nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktų projektus dėl apsaugos gynybiniams statiniams vad. Dotais, esantiems Tauragės rajono sav., Tauragės m., suteikimo.

Papildoma informacija:

Klausimo svarstymą inicijavo Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Telšių – Tauragės teritorinis skyrius. Pateikiama medžiaga (fotofiksacijos, faktiniai duomenys apie gynybinius įtvirtinimus, vad. Dotais: 1. Gynybinis statinys vad. Dotu Nr. 1. Koordinatės – 55° 14′ 26.22″, 22° 16′ 35.04″ (WGS); 2. Gynybinis statinys vad. Dotu. Koordinatės – 55° 14′ 2.27″, 22° 16′ 41.15″ (WGS); Gynybinis statinys vad. Dotu. Koordinatės – 55° 13′ 54.77″, 22° 16′ 25.83″ (WGS); 4. Gynybinis statinys vad. Dotu. Koordinatės – 55° 13′ 56.1″, 22° 16′ 37.84″ (WGS)).

  1. Klausimas dėl UAB „Druskininkų Pušynas“ apeliacinio skundo dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2022-02-15 sprendimo administracinėje byloje eI3-879-821/2022 (proceso Nr. 3-61-3-02363-2021-2) panaikinimo.
  2. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktų projektų rengėjo konsultacija dėl Vilniaus miesto gynybinės sienos objektams (pavieniams ir kompleksiniams) apskaitos dokumentų projektų rengimo.

Papildoma informacija:

Klausimo svarstymą inicijavo Kultūros paveldo centras. Vilniaus miesto gynybinės sienos 10 kompleksinių objektų įtraukta į Kultūros paveldo centro 2022 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos 2022-01-18 įsakymu Nr. Į-15.

Pasidalinkite
Scroll to Top