Tauragės rajono savivaldybės

Skelbimai

Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos (II) 2021-11-15 nuotolinis posėdis

2021 m. lapkričio mėn. 15 d. 9 val. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos antrosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdyje numatoma svarstyti:

1. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Vilniaus misionierių vienuolyno statinių ansamblio Viešpaties Dangun Žengimo bažnyčios (u. k. 27327), Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Subačiaus g. 26, apskaitos duomenų patikslinimo.

Statusas: Valstybės saugomas
Akto parengimo pagrindas: 2021-09-24 raštu Nr. (9.52 E)2-2224 pavesta Kultūros paveldo centrui parengti apskaitos dokumentaciją.
Aktu siūloma: remiantis vizualiniais ir ikonografiniais tyrimais patikslinti Vilniaus misionierių vienuolyno statinių ansamblio Viešpaties Dangun Žengimo bažnyčios (u. k. 27327) vertingąsias savybes.

 2. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Gaurės Šv. arkangelo Mykolo Bažnyčios šventoriaus vartų (28194) ir varpinės (1668) komplekso (28193), Tauragės r. sav., Gaurės sen., Gaurės mstl., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektą dėl apskaitos duomenų patikslinimo.

Papildoma informacija:
Statusas: Valstybės saugomas
Akto parengimo pagrindas: Apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Departamento teritorinių skyrių 2020 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Departamento direktoriaus 2020 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. Į-46 „Dėl nekilnojamųjų kultūros vertybių, kurioms Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos teritoriniai skyriai 2020 m. rengs apskaitos dokumentaciją, sąrašo patvirtinimo“.
Akto parengimo tikslai/motyvai: nenustatytos vertingosios savybės, reikšmingumo lygmuo, atsižvelgiant į teisės aktų reikalavimus, tikslintina teritorija, siūloma apibrėžti vizualinio poveikio apsaugos pozonį.
Aktu siūloma: remiantis vizualiniais tyrimais, fotofiksacija, archyvine medžiaga, publikacijomis, patikslinti vertingąsias savybes, apibrėžti teritoriją, vizualinio poveikio apsaugos pozonį, nustatyti regioninį reikšmingumo lygmenį.

3. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Keraminio pano „Šventė tėviškės muziejuje“ (44537), Kaišiadorių r. sav., Rumšiškių sen., Rumšiškių mstl., Rumšos g. 37, apsaugos suteikimo ir įrašymo į Kultūros vertybių registrą.

Akto parengimo pagrindas: 2019-07-04 raštu Nr. (9.47 E)2-1626 pavesta Kultūros paveldo centrui parengti apskaitos dokumentaciją.
Aktu siūloma: remiantis vizualiniais tyrimais bei publikacijomis suteikti apsaugą keraminiui panui, nustatyti vertingąsias savybes, regioninį reikšmingumo lygmenį, apibrėžti teritorijos ribas.

4. Dėl Namo, Kaišiadorių r. sav., Paparčių k., Domininkonų g. 22, teisinės apsaugos reikalingumo.

Papildoma informacija:
Namas patenka į Domininkonų vienuolyno statinių komplekso (1364) teritoriją. Teritorijos ribų plane šis objektas žymimas kaip Trečia mokykla ir priskirtas kitų statinių kategorijai.
Apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Departamento direktoriaus 2021 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. Į-4 (2021-02-09 įsakymo Nr. Į-43 redakcija) „Dėl Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano“.

5. Dėl Namo, Kaišiadorių r. sav., Paparčių k., Paparčių g. 28, teisinės apsaugos reikalingumo.

Papildoma informacija:
Namas nepatenka į kultūros paveldo objekto teritoriją ar vietovę.
Apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Departamento direktoriaus 2021 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. Į-4 (2021-02-09 įsakymo Nr. Į-43 redakcija) „Dėl Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano“.

Pasidalinkite
Scroll to Top