Tauragės rajono savivaldybės

Skelbimai

Parengtas ir pateiktas tvirtinti Tauragės mieste, Aerodromo mikrorajone, esančių šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų planas

Informuojame, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu (toliau – SŽNS įstatymas) Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1248 „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo įgyvendinimo“ ir Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2020 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. 1-339 patvirtintu Elektros tinklų, magistralinių dujotiekių ir naftotiekių (produktotiekių), skirstomųjų dujotiekių, šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų, magistralinių dujotiekių vietovės klasių teritorijų planų rengimo (nerengiant teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos projekto) ir tvirtinimo tvarkos aprašu, yra parengtas ir Lietuvos Respublikos energetikos ministrui pateiktas tvirtinti Tauragės miesto Aerodromo mikrorajone esančių šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų planas (toliau – Planas).

Plano iniciatorius – UAB ,, Tauragės šilumos tinklai“,  Paberžių g. 16, Tauragė, tel. (8-446) 62863, el. paštas [email protected].

Plano rengėjas – Juozo Lukoševičiaus personalinė įmonė, Tarailių g. 5-21, Tauragė, tel. +370 446 59383, el. paštas [email protected].

Plano tikslas – vadovaujantis Elektros tinklų, magistralinių dujotiekių ir naftotiekių (produktotiekių), skirstomųjų dujotiekių, šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų, magistralinių dujotiekių vietovės klasių teritorijų planų rengimo (nerengiant teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos projekto) ir tvirtinimo tvarkos aprašu parengti Tauragės miesto Aerodromo mikrorajono šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų planą.

Daugiau informacijos – dokumente. Taip pat – čia.

Pasidalinkite
Scroll to Top