Tauragės rajono savivaldybės

Skelbimai

Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas namų ūkiuose susidariusių asbestinio šiferio atliekų sutvarkymui

Informuojame, kad 2023 m. rugsėjo 11 d. APVA paskelbė kvietimą rengti bei teikti paraiškas paramai gauti pagal Atliekų prevencijos ir tvarkymo programos lėšų paskirstymo priemonių planą 2023–2025 metams, priemonę „Subsidijos ir dotacijos namų ūkiuose susidariusioms asbesto atliekoms tvarkyti“.

Kvietimu priemonei numatyta skirta 220 tūkst. Eur lėšų. Lėšos turi būti panaudotos ir išmokėtos 2023 metais. Paraiškų atrankos būdas tęstinė atranka. Skiriant lėšas pirmumas bus skiriamas savivaldybėms, kuriose 2023 m. dėl Lietuvos Respublikoje vykusių stichinių audrų buvo paskelbta ekstremali situacija. Gavus paraiškas bus sudaromas pagrindinis projektų sąrašas kvietimui skirtai sumai, o ją pasiekus sudaromas rezervinis projektų sąrašas.

Paraiškos priimamos iki 2023 m. spalio 13 d. Informacija, reikalinga pasirengti paraiškų pateikimui, patalpinta APVA svetainės skiltyje „Kvietimai juridiniams asmenims“ kvietimo pavadinimas Subsidijos ir dotacijos namų ūkiuose susidariusioms asbesto atliekoms tvarkyti 2023-09 Nr. ATP-AM-AST02.

Pasidalinkite
Scroll to Top