Tauragės rajono savivaldybės

Skelbimai

Paskirstytos lėšos Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo bendruomenėje 2022 metais projektams finansuoti

Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr. 5T-622 „Dėl lėšų paskirstymo Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo bendruomenėje 2022 metais projektams finansuoti patvirtinimo“, trims nevyriausybinėms organizacijoms Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo bendruomenėje projektams 2022 metais įgyvendinti Tauragės rajone paskirstyti 63 143 Eur (11 481 Eur iš Tauragės rajono savivaldybės biudžeto lėšų ir 51 662 Eur – iš valstybės biudžeto lėšų).

Finansuotinų projektų sąrašas
Eil.

Nr.

Pareiškėjo pavadinimasJuridinio asmens kodasProjekto pavadinimasSurinktų balų vidurkisPrašoma suma

(eurais)

Skirta suma
Valstybės biudžeto lėšos

(eurais) 

Savivaldybės biudžeto lėšos (eurais)Iš viso

(eurais)

123456789
1Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrijos Tauragės filialas179724037„2022 m. socialinės reabilitacijos paslaugos neįgaliesiems“4221 750,3017 8733 97221 845
2VšĮ LASS pietvakarių centras134984856„Regėjimo negalia – ne kliūtis pilnaverčiam gyvenimui“41,522 00017 8633 97021 833
3Tauragės rajono neįgaliųjų draugija179722890„Neįgaliųjų socialinė reabilitacija“3722 00015 9263 53919 465
                                                                                                                                                    Iš viso40,265750,3051 66211 48163 143

 Įgyvendinant projektus bus siekiama neįgalių asmenų kokybiškos socialinės integracijos į visuomenės gyvenimą, skatinamas tarpusavio bendravimas, gerinama laisvalaikio praleidimo kokybė, plečiami socialiniai ryšiai bei mažinama negalią turinčių asmenų socialinė atskirtis.

Įsakymas
Įsakymo priedas

Pasidalinkite
Scroll to Top