Tauragės rajono savivaldybės

Skelbimai

Patvirtintos 2022 m. Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos ir tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklės

Š. m. kovo pradžioje žemės ūkio ministro įsakymu buvo pakeistos „Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos ir tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklės“.

Pakeistose taisyklėse nurodyta, jog paraiškas galima teikti nuo balandžio 19 d. iki birželio 14 d., o pavėluotai – iki liepos 8 d., už kiekvieną pavėluotą darbo dieną (savaitgaliai, šventinės dienos ir po jų einanti pirma darbo diena laikoma viena darbo diena) tiesioginių išmokų už plotą sumą mažinant 1 proc. Paraiškas galima teikti prisijungus prie Paraiškų priėmimo informacinės sistemos (PPIS) per el. valdžios vartus ar atvykus į savivaldybės, kurioje registruota žemės ūkio valda, seniūnijas ir (ar) struktūrinius padalinius.

Svarbu, jog paraiškos teikimo ir keitimo metu pareiškėjai gali deklaruoti tik tuos valstybinės žemės plotus, kuriuos pareiškėjas teisėtai naudoja ar valdo. Šiems plotams įbraižymo metu patenkant į „valstybinės žemės“ ir (arba) „laisvos valstybinės žemės“ sluoksnius, tos žemės naudojimo ar valdymo teisės patvirtinimo dokumentai turi būti įregistruoti Valdų registre iki paraiškos patvirtinimo ir (ar) keitimo datos, kitu atveju nebus galima įbraižyti valstybinės žemės plotų. Įbraižant valstybinės žemės plotus yra taikoma 10 proc., tačiau ne daugiau nei 1 ha paklaida laukui.

Pagrindiniai 2022 m. tiesioginių išmokų taisyklių pakeitimai:

  • Pareiškėjai, kurie nelaiko gyvulių, galės mulčiuoti ne didesnį pievų plotą nei 10 proc. viso deklaruoto ploto (anksčiau buvo 3 proc.).
  • Pareiškėjai, kurių laikomų žolėdžių ūkinių gyvūnų vidurkis sudaro mažiau kaip 0,3 SG pievos hektarui, atsižvelgiant į tai, kuri sąlyga palankesnė, galės mulčiuoti tokį plotą, kurį padengia SG, arba ne didesnį pievų plotą nei 10 proc. viso deklaruoto ploto.
  • Pievas galės mulčiuoti pareiškėjai, Ūkinių gyvūnų registre įregistravę ne mažiau kaip 5 bičių šeimas (1 bičių šeima padengia 0,59 ha).
  • Taisyklėse apibrėžta, jog juodasis pūdymas turi būti bent kartą po birželio 1 d. įdirbtas taip, kad jame nebūtų subrendusių ir žydėjimo stadiją pasiekusių piktžolių.
  • Nurodyta, jog plotai, kuriuose atvirame ir (ar) uždarame grunte auginami klasifikatoriaus V grupės (kodai: OBS, KRL, SLS, VYS, TRS, KTS, ASU, JSU, RSU, BSU, AVU, ARU, BRA, BRU, SVU, ŠIU, GEU, BKU, MĖU, SPU, ŽEU, PUU, ŠAU, ERK, GUD, ŠRM, SMD, AKT, RŠT, OŽE) augalai kaip sodinukai, skirti persodinti kitoje vietoje arba dėl ūglių, skiepų ar poskiepių, turi būti deklaruojami kaip medelynai klasifikatoriaus kodu MED „Medelynai“.
  • Pareiškėjams, siekiantiems gauti susietąją paramą už sertifikuota sėkla apsėtus javų plotus, sumažinta sėklos norma 10 kg/ha, išskyrus vasarinius kviečius, kurių norma didinama nuo 170 iki 200 kg/ha.
  • Tuo atveju, kai žolės auginamos sėklai, joms netaikomi šienavimo reikalavimai, tačiau tokių augalų plotuose derlius turi būti nuimtas iki einamųjų metų spalio 1 d.
  • Papildyti susietosios paramos už vaisų, uogų ir daržovių auginimą atvirajame grunte reikalavimai – įdirbtoje ariamojoje žemėje iki derliaus nuėmimo ūkininkai turi užtikrinti, kad auginamos daržovės dominuotų.
  • Patikslinti reikalavimai nuotraukoms, teikiamoms mobiliąja programėle „NMA agro“ – ūkininkai, prašantys susietosios paramos už bendrą vaisų, uogų ir daržovių auginimą atvirajame grunte 3 ha ir didesnį plotą, turi pateikti nuotraukas iš kiekvieno lauko kelių skirtingų vietų, kur aiškiai matytųsi užaugintas derlius ir bendras lauko  vaizdas.
  • Deklaruojant už juodąjį pūdymą pareiškėjai negalės prašyti kompensacinių išmokų pagal KPP priemonę „Su „Natura 2000“ ir Vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos“.

Su ministro įsakymu galite susipažinti čia.

Informaciją apie programėlės „NMA agro“ panaudojimo galimybes, pranešimo siuntimo, nuotraukų fotografavimo instrukciją bei kitą naudingą informaciją rasite specialioje programėlei skirtoje skiltyje www.nmaagro.lt.

Naudinga informacija

NMA informacija

Pasidalinkite
Scroll to Top