Tauragės rajono savivaldybės

Skelbimai

Pranešimas Tauragės rajono savivaldybės administracijai apie Aplinkos apsaugos agentūros gautą paraišką taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui pakeisti

Ūkinės veiklos objekto (įrenginio) pavadinimas, kuriam planuojama išduoti ar pakeisti leidimą, adresas, informacija apie įrenginyje planuojamą vykdyti veiklą.
Pateikta Ūkininko Lino Jončos paukštyno, adresu: Lėliškės k. 5, Skaudvilės sen., Tauragės r. sav., paraiška (toliau – paraiška) taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui (toliau – TIPK
leidimas) pakeisti.

Kur, kada ir kaip galima susipažinti su gauta paraiška (išskyrus tai, ką veiklos vykdytojas nurodė kaip komercinę (gamybinę) paslaptį).
Su paraiška TIPK leidimui pakeisti galite susipažinti Aplinkos apsaugos agentūroje (adresu Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius) darbo dienomis nuo 7.30 iki 16.30 val. (nuo pirmadienio iki ketvirtadienio), nuo 7.30 iki 15.15 val. (penktadieniais), o taip pat galite susipažinti Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje https://aaa.lrv.lt, nuorodoje Paraiškos TIPK leidimams
gauti/pakeisti > Informacija apie gautas paraiškas TIPK leidimams gauti/pakeisti (nuo 2022 m.)

Institucijos, priimančios sprendimą dėl leidimo išdavimo ar pakeitimo, iš kurios galima gauti informaciją ir kuriai gali būti teikiamos pastabos ar klausimai – pavadinimas, kam, kaip ir iki kada teikti pasiūlymus, pastabas dėl paraiškos ir leidimo išdavimo arba pakeitimo.
Aplinkos apsaugos agentūra (adresas Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, tel.: +370 682 92653, el. p. [email protected]). Pastabos, pasiūlymai ir klausimai dėl paraiškos ir TIPK leidimo pakeitimo teikiami darbo dienomis nuo 7.30 iki 16.30 val. (nuo pirmadienio iki ketvirtadienio), nuo 7.30 iki 15.15 val. (penktadieniais) iki 2023-08-28.

Informacija apie konsultavimąsi su ES valstybe nare, kai toks konsultavimasis atliekamas pagal Taisyklių IX skyriaus reikalavimus.
Konsultavimosi su ES valstybėmis narėmis nebuvo.

Informacija apie galimą sprendimo pobūdį dėl leidimo išdavimo ar pakeitimo.
Aplinkos apsaugos agentūrai, priėmus sprendimą priimti paraišką TIPK leidimui pakeisti, per 20 darbo dienų bus priimtas sprendimas dėl TIPK leidimo pakeitimo arba motyvuotai atsisakoma jį pakeisti.

Duomenys apie taikomas visuomenės dalyvavimo ir konsultavimosi su ja priemones (kur skelbta informacija, kur bus galima susipažinti su pateiktais pasiūlymais ir išduotu leidimu).
Visuomenė apie gautą paraišką TIPK leidimui pakeisti taip pat informuojama Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje. Susipažinti su pateiktais visuomenės pasiūlymais bus galima Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje šalia paviešintos paraiškos. Pakeitus TIPK leidimą, jis bus patalpintas Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje.

Pasidalinkite
Scroll to Top