Tauragės rajono savivaldybės

Skelbimai

Skelbiamas konkursas į Tauragės rajono savivaldybės Kalbos tvarkytojo (vyriausiojo specialisto) pareigas

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – IX pareigybės lygmuo.
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojui.

II SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Pagrindinė veiklos sritis:
3.1. priežiūra ir kontrolė.
4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):
4.1. dokumentų valdymas.

III SKYRIUS
PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:
5.1. Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė, konsultavimas lietuvių kalbos klausimais.
6. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:
6.1. Rengimo, įforminimo, tvarkymo kontrolė.

IV SKYRIUS
FUNKCIJOS

7. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
8. Rengia ir teikia pasiūlymus su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais klausimais.
9. Rengia ir teikia informaciją su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
10. Prižiūri su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymą arba prireikus koordinuoja su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymo priežiūrą.
11. Atlieka priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų atlikimą.
12. Prižiūri teisės aktų ir kitų susijusių dokumentų dėl dokumentų valdymo nuostatų vykdymą arba prireikus koordinuoja teisės aktų ir kitų susijusių dokumentų dėl dokumentų valdymo nuostatų vykdymo priežiūrą.
13. Apdoroja su dokumentų valdymu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su dokumentų valdymu susijusios informacijos apdorojimą.
Funkcijos patvirtintos 2015-06-25 „Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas“ Nr.: XII-1869.
14. Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso nustatyta tvarka surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus, nagrinėja administracinių teisės pažeidimų bylas ir skiria administracines nuobaudas
15. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.
16. Atlieka kitas teisės aktais kalbos tvarkytojui nustatytas funkcijas..
17. Redaguoja ir vizuoja savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų, savivaldybės administracijos darbuotojų rengiamų raštų valstybės institucijoms projektus.

V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

18. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
18.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
18.2. studijų kryptis – filologija pagal kalbą (Lietuvių) (arba).
18.3. studijų kryptis – kalbos studijos (arba).

VI SKYRIUS
KOMPETENCIJOS

19. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
19.1. komunikacija – 3 lygis;
19.2. analizė ir pagrindimas – 3 lygis;
19.3. patikimumas ir atsakingumas – 3 lygis;
19.4. organizuotumas – 3 lygis;
19.5. vertės visuomenei kūrimas – 3 lygis.
20. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
20.1. kontrolės ir priežiūros proceso valdymas – 3 lygis;
20.2. informacijos valdymas – 3 lygis;
20.3. įžvalgumas – 3 lygis.

Skelbimas galioja iki 2021 m. gegužės 13 d.

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)

________

Kontaktinis asmuo: Agnė Jurkauskė
Telefonas: 8 446 62 846
El paštas: [email protected]

Pasidalinkite
Scroll to Top