Tauragės rajono savivaldybės

Skelbimai

Skelbiamas Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų finansavimo 2021 m. konkursas

Konkurso tikslas – gerinti neįgaliųjų socialinę integraciją į visuomenę, įtraukiant į organizacinius projektų atrankos, finansavimo ir administravimo procesus savivaldybių administracijas ir skatinant neįgaliųjų socialinės integracijos srityje veikiančias nevyriausybines organizacijas teikti neįgaliesiems reikalingas socialinės reabilitacijos paslaugas, kurios padėtų atkurti ar palaikyti neįgaliųjų socialinius, savarankiško gyvenimo įgūdžius, didinti jų užimtumą, galimybes savarankiškai dalyvauti bendruomenės gyvenime ir darbo rinkoje.

Projektų paraiškos rengiamos ir teikiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. A1-906 „Dėl Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2021 metų projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatų patvirtinimo“ patvirtintais Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2021 metų projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatais.

Projektų priėmimo pradžia – 2020 m. spalio 5 d.
Projektų priėmimo pabaiga – 2020 m. lapkričio 5 d.

Projektai Tauragės rajono savivaldybės administracijai turi būti siunčiami elektroniniu paštu [email protected] Konsultacijas pareiškėjams su konkursu susijusiais klausimais teikia Tauragės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vyr. specialistė Irina Butvilienė, tel. (8 446) 61873, mob. 8 640 54 474, el. p. [email protected]. Pavaduojantis asmuo – Jolanta Katauskienė, (8 446) 61873, mob. 8640 33650, el. p. [email protected]. Informacija teikiama darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 16.00 val.

Projektams finansuoti planuojama skirti 76 622 Eur. Didžiausia vienam projektui planuojama skirti lėšų suma yra 28 000 Eur. Finansavimo prioritetai:

1. pareiškėjas Nuostatų 10.1–10.5 papunkčiuose nurodytą (-as) paslaugą (-as) teiks neįgaliesiems, išėjusiems iš globos namų gyventi į grupinio gyvenimo namus, savarankiško gyvenimo namus, apsaugotą būstą, savarankiškai gyventi bendruomenėje, vykdant institucinės globos įstaigų pertvarką;
2. pareiškėjas teiks Nuostatų 10.3 papunktyje nurodytą pagalbos atkuriant ar stiprinant darbo įgūdžius paslaugą;
3. pareiškėjas teiks paslaugas negalią turintiems vaikams ir jaunuoliams iki 29 metų, kurie sudarys ne mažiau kaip 10 procentų projekto tikslinės asmenų grupės skaičiaus.

Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2021 metų projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatai
Paraiškos forma
Detali projekto įgyvendinimo sąmata
Deklaracijos forma

Pasidalinkite
Scroll to Top