Tauragės rajono savivaldybės

Skelbimai

Skelbiamas socialinių dirbtuvių projekto Tauragės rajono savivaldybėje partnerių atrankos konkursas

Tauragės rajono savivaldybės administracija, skelbia Projekto „Perėjimas nuo institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų Vidurio ir Vakarų Lietuvos regione“ (toliau- Projektas) socialinių dirbtuvių Tauragės rajono savivaldybėje partnerių atrankos konkursą, kuris vykdomas vadovaujantis Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2023 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. V-58 ,,Dėl projekto ,,Perėjimas nuo institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų Sostinės regione, Vidurio ir vakarų Lietuvos Regione“ socialinių dirbtuvių paslaugos partnerių atrankos tvarkos aprašo ir socialinių dirbtuvių paslaugos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Organizuojamo konkurso tikslas – atrinkti  2 socialinių dirbtuvių partnerius, kurie Projekto įgyvendinimo laikotarpiu, bet ne trumpiau kaip iki 2025 m. gruodžio 31 d., teiks socialinių dirbtuvių paslaugas Tauragės rajono savivaldybėje.

Socialinių dirbtuvių tikslas – ugdyti darbingo amžiaus asmenų, turinčių intelekto ir (ar) psichikos negalią, socialinius ir darbinius įgūdžius, skatinti jų savarankiškumą ir gyvenimą bendruomenėje ir, atsižvelgiant į asmenų individualius poreikius, užimtumą atviroje darbo rinkoje.

Finansuojamos paslaugos

Socialinėse dirbtuvėse, pasitelkiant socialinio darbuotojo, individualios priežiūros specialisto, užimtumo specialisto (prekių gamybos ar paslaugų teikimo meistro) ir rinkodaros specialisto komandos pagalbą, ugdyti, palaikyti ir (ar) atkurti psichikos ir (ar) intelekto negalią turinčių asmenų socialinius ir darbinius įgūdžius.

Ugdyti asmenų, turinčių intelekto ir (ar) psichikos negalią savarankiškumą ir gyvenimo bendruomenėje įgūdžius bei, atsižvelgiant į jų individualius poreikius, rengti atvirai darbo rinkai.

Socialinėse dirbtuvėse sukuriama produkciją realizuoti ar paslaugas teikti šalies ir (ar) užsienio šalių prekių ir paslaugų rinkoje.

Reikalavimai socialinių dirbtuvių paslaugos teikimui

Pareiškėjas turi turėti patalpas, būtiną įrangą ir priemones planuojamai paslaugai teikti. Socialinėse dirbtuvėse paslaugos turi būti suteikiamos ne mažiau kaip 10 unikalių asmenų. Asmenims teikiamos darbinio užimtumo ir savarankiškumo ugdymo paslaugos gali būti teikiamos skirtingose vietose. Vienu metu socialinėse dirbtuvėse paslaugas gauti privalo ne mažiau kaip 8 asmenys.

Socialinių dirbtuvių paslaugos negali būti teikiamos stacionarios socialinės globos įstaigos teritorijoje, asmens namuose arba darbas negali būti atliekamas ir veikla vystoma nuotoliniu būdu (išskyrus atvejus kai paskelbta ekstremali situacija ir veiklos vykdyti negalima kontaktiniu būdu).

Partnerių atrankoje gali dalyvauti: valstybės ir savivaldybių biudžetinės įstaigos; nevyriausybinės organizacijos, kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme; kiti viešieji juridiniai asmenys; privatieji juridiniai asmenys.

Preliminari planuojama Projekto pradžia – 2024 m. vasario 1 d.

Socialinių dirbtuvių paslaugos Projekte vykdymo trukmė – iki 2025 m. gruodžio 31 d.

 Paraiškų priėmimo pradžia ir pabaiga 

Nustatytos formos paraiškos, Projekto įgyvendinimo sąmatos (toliau – Paraiška) ir Pareiškėjo atitikties deklaracijos su pridedamais dokumentais priimamos nuo  2023-07-28  iki 2023 m. rugpjūčio 22 d. 17.00 val. (imtinai).

Partnerių atrankos kriterijai nustatyti Projekto „Perėjimas nuo institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų Sostinės regione, Vidurio ir Vakarų Lietuvos regione“ socialinių dirbtuvių paslaugos partnerių atrankos tvarkos aprašo (toliau – Aprašas), patvirtinto Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2023 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. V-58, 1 priede.
Priedas nr. 1 – partnerių atrankos kriterijai

Paraiškos forma, Projekto įgyvendinimo sąmatos forma – Paraiškos forma

Pareiškėjo atitikties deklaracijos forma – Pareiškėjo atitikties deklaracija

Nuoroda į aktualų teisės aktą: Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2023 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. V-58 ,,Dėl projekto ,,Perėjimas nuo institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų Sostinės regione, Vidurio ir vakarų Lietuvos Regione“ socialinių dirbtuvių paslaugos partnerių atrankos tvarkos aprašo ir socialinių dirbtuvių paslaugos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Paraiška ir dokumentai turi būti siunčiami vienu el. laišku  [email protected]   naudojant specialias didelės apimties byloms siųsti pritaikytas programas. Laiško temos laukelyje nurodant – Projekto socialinių dirbtuvių Tauragės rajono savivaldybės partnerių atrankos konkursui.

Informavimas ir konsultavimas su konkursu ir paraiškų teikimu susijusiais klausimais

Konsultacijos pareiškėjams su konkursu susijusiais klausimais teikiamos tel. +370 650 68 506 arba tel. + 370 640 33 650 ar el. paštu [email protected]

Informacija pareiškėjams teikiama darbo dienomis, nuo 8.00 val. iki 17.00 val., penktadieniais nuo 8.00 val. iki 15.45 val., iki paskutinės paraiškų pateikimo dienos Lietuvos Respublikos laiku.

Pasidalinkite
Scroll to Top