Tauragės rajono savivaldybės

Skelbimai

Suplanuota Skaudvilės tvenkinio vandens lygio pažeminimo darbų pradžia

Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos informuoja apie Skaudvilės tvenkinio vandens lygio pažeminimo darbų pradžią.

Įgyvendinant Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos pirmojo Sąjungos prioriteto „Ekologiškai tausios, efektyvaus išteklių naudojimo, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos žvejybos skatinimas“ priemonės „Jūrų biologinės įvairovės išsaugojimas ir atkūrimas. Pastangos pagerinti valdymą ar apsaugą ar saugą, stacionarių arba kilnojamųjų įrenginių statymas, įrengimas ar modernizavimas, su „Natura 2000“ teritorijomis ir specialiomis saugomomis teritorijomis susijusių apsaugos ir valdymo planų rengimas, saugomų jūrų teritorijų, įskaitant „Natura 2000“ teritorijas, valdymas, atkūrimas ir stebėjimas, su aplinka susijęs informuotumas, dalyvavimas kituose veiksmuose, kuriais siekiama prižiūrėti ir praturtinti biologinę įvairovę ir ekosistemų funkcijas“ veiklos srities „Žuvų praėjimo takų įrengimas ir atkūrimas“ projekto „Žuvų pralaidos Ančios upėje esančioje Skaudvilės užtvankoje įrengimas“ rangos darbus pranešame apie Skaudvilės tvenkinio, esančio Jakštų k, Skaudvilės sen., Tauragės r. (Identifikavimo kodas LR Upių, ežerų, tvenkinių kadastre – 16050160) vandens lygio pažeminimo darbų vykdymo laikotarpius:

pradžia: 2022 m. liepos 1 d.,

pabaiga: 2022 m. spalio 1 d.

Aplinkos apsaugos agentūros leidimo pažeminti Skaudvilės tvenkinio vandens lygį data, registracijos numeris: 2022-05-26, Nr. VLŽ-3. Rangos darbus atliks – UAB „Šilutės polderiai“.

Pasidalinkite
Scroll to Top