Tauragės rajono savivaldybės

Skelbimai

Tauragės rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą Kaimo reikalų skyriaus Vyriausiojo specialisto (karjeros valstybės tarnautojo) pareigoms užimti

DARBO POBŪDIS
Vyriausiojo specialisto funkcijos:
1. Apdoroja su administracinių paslaugų teikimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su paslaugų teikimu susijusios informacijos apdorojimą.
2. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
3. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl administracinių paslaugų teikimo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl paslaugų teikimo veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.
4. Rengia ir teikia informaciją su administracinių paslaugų teikimu ir susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su paslaugų teikimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
5. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
6. Teikia duomenis Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registrui apie suteiktą valstybės pagalbą..
7. Dalyvauja komisijų ir darbo grupių veikloje, teikia pasiūlymus, kad būtų įgyvendinti šioms komisijoms ir darbo grupėms suformuoti uždaviniai..
8. priima ir registruoja paramos paraiškas bei dokumentus, reikalingus pasėlių draudimo įmokoms iš dalies kompensuoti, atlieka jų vertinimą, apskaičiuoja paramos sumą, suveda duomenis į informacinę sistemą..
9. Atlieka ūkininkų ūkių ir žemės ūkio valdų registravimą..
10. Atlieka žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaravimo darbų administravimą, kaimo plėtros priemonių įgyvendinimo administravimą.

REIKALAVIMAI
Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
2. studijų kryptis – žemės ūkis (arba);
arba:
3. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
4. darbo patirties sritis – kaimo plėtros patirtis;
5. darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 1 metai.

PAPILDOMA INFORMACIJA
Dokumentai pateikiami el. būdu (per VATIS Atrankos modulį).
Nuoroda dokumentų pateikimui: https://portalas.vtd.lt/lt/kaimo-reikalu-skyrius-vyriausiasis-specialistas-karjeros-valstybes-tarnautojas-322;45346.html
Atlyginimas (bruto): 1274,40
Skelbimas paskelbtas: 2021-06-16
Skelbimas galioja iki: 2021-07-01

KONTAKTINIS ASMUO: Agnė Jurkauskė
TELEFONAS: 8 446 62 846
EL. PAŠTAS: [email protected]

Pasidalinkite
Scroll to Top