Tauragės rajono savivaldybės

Skelbimai

Tauragės rajono savivaldybės administracija skelbiamų derybų būdu perka žemės sklypą Tauragės r. sav., Gaurės sen., Stragutės k.

PERKANČIOJI ORGANIZACIJA: Tauragės rajono savivaldybės administracija (kodas 188737457). Adresas, telefonas, el. paštas: Respublikos g. 2, LT-72255 Tauragė, tel. +370 700 11 220; interneto svetainės adresas: www.taurage.lt; el. p. [email protected]

PIRKIMO  OBJEKTAS: siekiama nupirkti 1-1,5 ha ploto žemės sklypą Tauragės r. sav., Gaurės sen., Stragutės k.

Reikalavimai perkamam žemės sklypui detalizuoti Nekilnojamojo daikto – žemės sklypo Tauragės r. sav., Gaurės sen., Stragutės k. – pirkimo skelbiamų derybų būdu  sąlygose ir vertinimo kriterijuose (toliau – Pirkimo dokumentai), patvirtintuose Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. rugpjūčio 27 d. įsakymu Nr. 5T-417 „Dėl nekilnojamojo daikto – žemės sklypo Tauragės r. sav., Gaurės sen., Stragutės k. – pirkimo dokumentų patvirtinimo“.  Pirkimo būdas: skelbiamos derybos.

PIRKIMO  PROCEDŪROS:

Nekilnojamojo daikto – žemės sklypo Tauragės r. sav., Gaurės sen., Stragutės k. – pirkimo skelbiamų derybų būdu dokumentų gavimo sąlygos: Pirkimo dokumentus galima gauti Tauragės rajono savivaldybės interneto svetainėje adresu www.taurage.lt, nuoroda https://taurage.lt/skelbimai/, taip pat kreipiantis el. paštu [email protected], arba telefonu +370  700 11 220). Paraiškas dalyvauti  konkurse gali teikti fiziniai ir juridiniai asmenys. Dokumentai pateikiami lietuvių kalba.

Su paraiška kandidatas pateikia: 1. sklypo nuosavybę patvirtinančius dokumentus (VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą ar kopiją); 2.  sklypo kadastrinių matavimų bylos (sklypo plano) kopiją; 3. įgaliojimą, suteikiantį teisę asmeniui derėtis dėl sklypo pardavimo, pateikti pasiūlymą ir parduodamo sklypo dokumentus ir (ar) sudaryti pirkimo sutartį, kai šis asmuo nėra sklypo savininkas.

Paraiškų pateikimas: paraiškos pristatomos tiesiogiai   Tauragės rajono savivaldybės administracijai adresu Respublikos g. 2, Tauragė,  116 kab. Ant voko nurodomi kandidato rekvizitai (vardas, pavardė/įmonės pavadinimas,  adresas ir telefono Nr.) ir užrašas su skelbime nurodytu  pirkimo konkurso  pavadinimu. Paraiškos priimamos iki 2021 m. rugsėjo 28 d. 10 val.

Pasidalinkite
Scroll to Top