Tauragės rajono savivaldybės

Skelbimai

Tauragės rajono savivaldybės Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2022 metų projektų vertinimo ir atrankos komisijos posėdis

Vadovaujantis Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų vertinimo ir atrankos komisijos darbo organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2021 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. V-93 „Dėl Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų vertinimo ir atrankos komisijos darbo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 10.2. punktu,  informuojame, kad  2021 m. lapkričio 19 d. (penktadienį) 13.00 val. Tauragės rajono savivaldybės administracijos 110 kab.  vyks Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2022 metų projektų vertinimo ir atrankos komisijos posėdis.

Darbotvarkėje:

  1. Dėl konfidencialumo pasižadėjimų ir nešališkumo deklaracijų pasirašymo.   
  2. Dėl supažindinimo su Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo bendruomenėje 2022 metų projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatais.
  3. Dėl informacijos pateikimo apie gautas paraiškas ir paraiškų bei pareiškėjų atitikties formaliesiems kriterijams aptarimo.
  4. Dėl projektų paraiškų paskirstymo komisijos nariams.

 

Pasidalinkite
Scroll to Top