Tauragės rajono savivaldybės

Skelbimai

Telia tinklo apsaugos zonos planas Tauragės savivaldybėje

Akcinė bendrovė Telia Lietuva, AB  vadovaujantis 2019-06-06  LR „Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas“ 141 straipsnio 3 dalies nuostatomis parengė viešųjų ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos registravimo plano projektą „Telia tinklo apsaugos zonos planas Tauragės savivaldybėje“ (toliau – Planas) ir pateikė Susisiekimo ministerijai tvirtinimui. Planas parengtas Telia infrastruktūrai įrengtai iki įstatymo įsigaliojimo dienos ir esančiai Tauragės savivaldybės teritorijoje.

Su Plano sprendiniais susipažinti galima Susisiekimo ministerijos tinklapyje (https://sumin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/viesuju-rysiu-tinklu-elektroniniu-rysiu-apsaugos-zonos-planas-telia-tinklo-apsaugos-zonos-planas-taurages-rajono-savivaldybeje)

Plano rengėjas projekto vadovas Egidijus Jonuška, tel.: 8 610 40652,
El. p.: [email protected]

Pasidalinkite
Scroll to Top