Tauragės rajono savivaldybės

Naujienos

2020 m. gruodžio 16 d. 10.00 val. šaukiamas Tauragės rajono savivaldybės tarybos posėdis

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 1 punktu ir 13 straipsnio 111 dalimi, sušaukiu 2020 m. gruodžio 16 d. 10.00 val. nuotoliniu būdu Tauragės rajono savivaldybės tarybos posėdį, teikdamas jai svarstyti šiuos darbotvarkės klausimus:

1. Dėl tarybos posėdžio darbotvarkės patvirtinimo.
2. Dėl vienkartinės pašalpos skyrimo.
3. Dėl Transporto paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
4. Dėl Tauragės lopšelio-darželio „Kodėlčius“ ir Tauragės lopšelio darželio „Žvaigždutė“ ikimokyklinio ugdymo grupių įsteigimo nuo 2021 m. rugsėjo 1 d.
5. Dėl atstovo delegavimo į Klaipėdos teritorinės ligonių kasos stebėtojų tarybą.
6. Dėl viešosios įstaigos Tauragės ligoninės stebėtojų tarybos sudarymo.
7. Dėl viešosios įstaigos Tauragės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro stebėtojų tarybos sudarymo.
8. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. 1-48 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės kaimo medicinos punktų ir ambulatorijų komunalinių paslaugų apmokėjimo“ pripažinimo netekusiu galios.
9. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 5 d. sprendimo Nr. 1-4 „Dėl 2020 metų Tauragės rajono savivaldybės biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.
10. Dėl Tauragės miesto teritorijos bendrojo plano keitimo.
11. Dėl Tauragės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo.
12. Dėl Tauragės rajono savivaldybės lėšų, reikalingų želdynų ir želdinių apsaugai, tvarkymui, želdynų kūrimui ir naujų želdinių veisimui, skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
13. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 17 d. sprendimo Nr. 1-207 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.
14. Dėl UAB „Tauragės vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo.
15. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. liepos 29 d. sprendimo Nr. 1-231 ,,Dėl nemokamo keleivių vežimo vietinio (miesto ir priemiesčio) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais Tauragės rajone“ pakeitimo.
16. Dėl savivaldybės finansinio turto investavimo ir UAB ,,Tauragės vandenys“ įstatinio kapitalo padidinimo.
17. Dėl pritarimo projekto ,,Funkcinės zonos Tauragė+ plėtros strategijos pirmaeilių veiksmų įgyvendinimas“ įgyvendinimui ir jo finansavimo.
18. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 18 d. sprendimo Nr. 1-315 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai naudotis tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
19. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 17 d. sprendimo Nr. 1-180 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės materialiojo turto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
20. Dėl mokyklinio autobuso perėmimo Tauragės rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Tauragės Jovarų pagrindinei mokyklai.
21. Dėl patalpų Tauragėje, V. Kudirkos g. 9, perdavimo panaudos pagrindais Lietuvos šaulių sąjungos LDK Kęstučio Šaulių 7-ajai rinktinei.
22. Dėl sutikimo perimti Tauragės rajono savivaldybės nuosavybėn valstybės turtą ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Tauragės rajono mokykloms.
23. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. spalio 14 d. sprendimo Nr. 1-281 „Dėl Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Tauragės šeimos gerovės centrui“ pakeitimo.
24. Dėl sutikimo priimti dovanojamą turtą Tauragės rajono savivaldybės nuosavybėn.
25. Dėl atleidimo nuo Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių negyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio mokėjimo.
26. Dėl nekilnojamojo daikto dalies pirkimo Tauragės rajono savivaldybės nuosavybėn.
27. Dėl socialinio būsto išnuomojimo išimties tvarka A. S. (duomenys neskelbtini)
Šis potvarkis gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybės meras Dovydas Kaminskas

Pasidalinkite
Scroll to Top